Booming B'Benoordenhout


Uitnodiging voor de zestigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 2 mei aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Het is deze keer dus de zestigste borrel van The SIXTIES oftewel ons eerste lustrum. Wij vieren dat in alle bescheidenheid. Wij hebben de schrijvende pers en Omroep MAX , die een serie wilde maken over het verschijnsel, buiten de deur kunnen houden om redenen van jullie privacy.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken                                                                     

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Geen opmerkingen: