Gast van de raad

Maak kennis met het werk van de gemeenteraad

Welke partijen zijn er vertegenwoordigd in de gemeenteraad van uw stad en waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?
Om 16.00 uur verwelkomt een aantal leden van de gemeenteraad u in het stadhuis aan het Spui. Onder het genot van een kopje koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Op de publieke tribune worden plaatsen voor u gereserveerd zodat u de raadsvergadering live kunt volgen. Tot slot praat u rond 18.00 uur nog even na met raadsleden.

Aanmelden
Wilt u een keer Gast van de raad zijn? Meld u zich dan meteen aan voor een van de volgende bijeenkomsten:
  • Donderdag 16 mei
  • Donderdag 13 juni
  • Donderdag 4 juli
Aanmelden via deze link.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de griffie, telefoon: (070) 353 31 31 of via e-mail: griffievoorlichting@denhaag.nl.

Geen opmerkingen: