Verkeerssituatie achter Shell

Welk alternatief heeft uw voorkeur ter verbetering van de verkeerssituatie achter Shell?

Na het ontvangen van diverse klachten en vragen over de huidige verkeerssituatie achter het Shell hoofdkantoor heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn om opnieuw naar de verkeerssituatie te kijken.

Eind februari heeft de wijkvereniging – namens de gemeente - een oproep geplaatst en wijkgenoten die tussen de Groenhovenstraat, Schiefbaanstraat, Dedelstraat en van ’t Hoenstraat wonen (en de Oostduinlaan en de Raamweg ter hoogte van deze straten) verzocht om met suggesties te komen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren.

De drie opties
De gemeente heeft hier 30 reacties op ontvangen, waarvan de drie best uitvoerbare suggesties (onder meer vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid) hieronder zijn weergegeven. Het gaat om de volgende drie opties:
  1. Schiefbaanstraat en Dedelstraat. Rijrichting draaien.
  2. Schiefbaanstraat en ’t Hoenstraat. Rijrichting draaien.
  3. Groenhovenstraat en Dedelstraat Rijrichting draaien.
Op de kaarten is de nieuwe voorgestelde rijrichting rood ingetekend. De huidige rijrichting is in het blauw aangegeven.
Hoe en wanneer wordt er een keuze gemaakt?

Deze varianten worden tijdens een bewonersavond op donderdag 11 april a.s. besproken en in stemming gebracht. Betrokken wijkgenoten zullen hier nog een aparte brief over ontvangen van het stadsdeel Haagse Hout met daarin nadere details over de bijeenkomst.

Wilt u als bewoner van bovengenoemde straten uw voorkeursoptie doorgeven maar bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond te komen? Geef uw voorkeursoptie dan uiterlijk woensdag 10 april door aan de gemeente op: haagsehout@denhaag.nl en onder vermelding van:
  • uw keuze: optie 1, optie 2 of optie 3
  • uw naam
  • de straatnaam en het huisnummer waar u woont.
U mag als huishouden (van bovengenoemde straten) één stem uitbrengen. Dat mag zowel tijdens de avond als vooraf via een email. Als u uw stem per email heeft uitgebracht, dan kunt u op de avond niet opnieuw stemmen.

Voor meer informatie en of vragen kunt u ook contact opnemen met de gemeente op: haagsehout@denhaag.nl

Geen opmerkingen: