Rembrandts Handen

Lezing over de taal van de handen in Rembrandts werk

De figuren in Rembrandts schilderijen, etsen en tekeningen ‘spreken met hun handen’; met
hun handgebaren drukken ze emoties uit. Deze lezing van Man van Taal zoomt in op de
handgebaren.

Wat zeggen de handen van de Joodse bruid en haar bruidegom? Wat drukken de gebalde vuisten van Simson uit op het moment dat hij wordt blind gemaakt? En hoe voelt het gebaar van Frans Banninck Cocq die zijn mannen de nacht in leidt op het schilderij De Nachtwacht?

Deze lezing voert u door Rembrandts leven heen. Met de taal van de handen slaat Rembrandt een brug tussen zijn tijd en de onze; de figuren in zijn  schilderijen, tekeningen en etsen staan heel dicht bij ons.

Datum: zondag 12 mei 2019

Plaats: Het Benoordenhuis, Bisschopsstraat 5, 2596 XH, Den Haag

Aanvang: 14.00 uur, einde: 16.00 uur. Er is een pauze.

Kosten: € 10,-, UITSLUITEND pin

Reserveren: mirjam.kroemer@wvbn.nl of 06-20384748
Info: www.manvantaal.com

Geen opmerkingen: