Openbaar Vervoer in het Benoordenhout

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom en buiten
De gemeente heeft sinds de start van de huidige dienstregeling niets gedaan om het Openbaar Vervoer in het Benoordenhout te verbeteren. Ondanks honderden klachten.

Daar laat de wijkvereniging het niet bij zitten. Daarom spreken we donderdag 6 juni a.s. in om 09.00 tijdens de commissievergadering waar de commissie leefomgeving wethouder Van Asten de brief over het OV in de wijk bespreken

U kunt dat ook doen. Hiervoor moet u zich vooraf aanmelden.

Zie bijgevoegde link voor meer informatie en de spelregels: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/stad-in-de-raad.htm

Hieronder het gedeelte dat over OV in het Benoordenhout gaat:
........
Benoordenhout
  • Aangegeven wordt (door de wijkvereniging) dat men diep teleurgesteld is dat niets is gewijzigd voor Benoordenhout, dat vooraf maatwerk ontwikkeld had moeten zijn, dat in het PVE van de concessie de bereikbaarheid van Clingendael expliciet staat genoemd en dat MRDH nauwelijks moeite heeft gedaan voor een alternatief.
  • Verzocht wordt verzorgingshuis NEBO beter te ontsluiten.

Voorgesteld wordt:
  • Bus 24 op te nemen zoals in het plan 2019 was opgenomen in plaats van de huidige bus 20.
  • Een buslijn met midibus” (voor circa 20 personen) in te stellen op een route via NEBO, Uilennest, Van Hoytemastraat, Carel van Bylandtlaan, Koningskade en tramhalte Madurodam als pilot.
  • De dienstregeling halverwege de periode te repareren zoals in Amsterdam gebeurd is bij de wijzigingen rond de Noord-Zuidlijn.
  • In Benoordenhout bus 29 ook overdag een uurdienst te laten rijden en anders een bus op afroep in te stellen.
  • De wijk Benoordenhout opnieuw rechtstreeks te verbinden met het Haagse centrum, eventueel met bus 20;
  • Kleinschalig vervoer dan wel vervoer op maat in te zetten in Clingendael.
Naar aanleiding van de wijzigingen in de dienstregeling 2019 in Benoordenhout heeft uw raad de motie L/1 ‘Tegemoetkomen aan vervoervraag’ aangenomen (RIS300389). Hierover wordt u separaat ge├»nformeerd. Kort samengevat is er de afgelopen maanden uitgebreid gesproken met HTM en MRDH naar aanleiding van de reacties uit de wijk. Ook met de wijkvereniging hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. Tevens is de vervoerbehoefte in de wijk onderzocht.
Hieruit is nogmaals de conclusie getrokken dat het voor HTM niet zinvol is meer businzet te plegen, omdat het aantal reizigers dat hiervan gebruikmaakt te laag is en niet opweegt tegen de kosten. In aanvulling op de resterende OV opties, de Regiotaxi, Taxibus en wijkbus, lijkt voor een fijnmazige ontsluiting van Clingendael en Uilennest een buurtbus het meest passend. Dit is een achtpersoonsbus die volgens dienstregeling rijdt. De realisatie is echter afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Vooralsnog lijkt de animo hiervoor echter beperkt.....

U heeft de mogelijkheid om erbij te zijn; de vergadering is openbaar, maar ook om in te spreken voorafgaand aan het betreffende agendapunt G.


Geen opmerkingen: