Veilig fietsen over de Waalsdorperweg

De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige  fietsroutes.
De Waalsdorperweg maakt hiervan onderdeel uit. Het voorontwerp is naar aanleiding van opmerkingen van de bewoners(organisatie) aangepast. Het werk aan de Waalsdorperweg start in september 2019.


Wat  Fietspaden en nieuw riool 

       Waar  Waalsdorperweg tussen Van der Aastraat en Stalpertstraat 
    
            Wanneer  Van september 2019 tot maart 2020

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Op donderdag 20 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het vastgestelde ontwerp van de Waalsdorperweg inzien en vragen
stellen aan medewerkers van de gemeente Den Haag en de aannemer.

Datum donderdag 20 juni

       Tijd u kunt binnenlopen tussen 18.30 en 20.00 uur

             Locatie Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309a

Vrijliggende fietspaden op de Waalsdorperweg
Aan beide kanten van de Waalsdorperweg tussen de Van der Aastraat en Stalpertstraat worden fietsstroken aangelegd. De overgang van vrijliggend fietspad naar fietsstrook vanuit de Van Alkemadelaan wordt verschoven. En in de bocht naar de Else Mauhslaan komen vrijliggende fietspaden. Alle aanpassingen bij elkaar zorgen ervoor dat de Waalsdorperweg veiliger wordt voor fietsers.

Gecombineerde onderhoudswerkzaamheden
Bij het inplannen van de werkzaamheden kijkt de gemeente altijd of er werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Zo wordt er niet alleen geld bespaard, maar wordt ook voorkomen dat bewoners, ondernemers en bezoekers meerdere malen overlast hebben. De herinrichting van de Waalsdorperweg wordt dan ook gecombineerd met asfaltonderhoud en riolerings- werkzaamheden. Zowel het hoofdriool als huisaansluitingen worden vernieuwd. Dat betekent dat zowel de weg als het trottoir helemaal open gaan.

Parkeren
Waar de aannemer aan het werk is, kan tijdelijk niet geparkeerd worden. U zult uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk moeten parkeren.

Hulpdiensten
Gedurende de werkzaamheden blijft de Waalsdorperweg bereikbaar voor alle hulpdiensten.

Omleiding bus
Tijdens de werkzaamheden kan bus 20 niet over de Waalsdorperweg rijden. De alternatieve route loopt via de Ruychrocklaan, Cees Laseurlaan, Else Mauhslaan en via de Theo Mann Bouwmeesterlaan weer terug naar de Ruychrocklaan. De bushaltes op Else Mauhslaan en de Theo Mann Bouwmeesterlaan blijven in gebruik. Er komen tijdelijke bushaltes bij de kruising Hogenhoucklaan/ Ruychrocklaan en op de kruising Van Alkemadelaan/Ruychrocklaan. Meer informatie staat op de site van de HTM.

Planning
Het werk start in september 2019 en is eind december 2019 klaar. De aannemer werkt in delen. Over de planning van die delen, informeert de aannemer u nog vóór de start van het werk. Het werkgebied wordt afgezet met hekken, u kunt uw woning dan dus niet met de auto bereiken. Alle woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar via tijdelijke loopplanken.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst of mail naar: omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl.

Geen opmerkingen: