Werkzaamheden aan de Bronovolaan 1


Geachte omwonenden van Het Poortgebouw,

Naar verwachting zullen we eind dit jaar starten met de werkzaamheden van het project Het Poortgebouw aan de Bronovolaan 1 te Den Haag. Om u op de hoogte te stellen van de
geplande werkzaamheden nodigen wij u graag uit voor een inloopbijeenkomst.

Uitnodiging inloopbijeenkomst 17 juli aanstaande
Datum woensdag 17 juli 2019
Tijd u kunt binnenlopen tussen 18.30 en 20.00 uur
Locatie Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309a


Op woensdag 17 juli organiseert de ontwikkelaar Hillborgh en de aannemer Vastbouw van
het project Het Poortgebouw een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het
ontwerp van Het Poortgebouw bekijken evenals het inrichtingsplanbouwplaats in relatie
ingebruikname openbare grond tijdens de uitvoering. Tevens kunt vragen stellen aan
medewerkers van de ontwikkelaar en de aannemer en de Gemeente.

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn ondanks de korte termijn van de aankondiging.

Stand van Zaken
Verkoop
De verkoop van de appartementen is 18 mei gestart met een mooie bijeenkomst in het Hilton Hotel te Den Haag. Sindsdien zijn de gesprekken gestart en staan de eerste mensen in de startblokken om een koopovereenkomst te tekenen.
Vergunning
De gemeente is voornemens binnenkort de vergunning ter visie te leggen en zal de
vergunning dan officieel publiceren. Daarna is er gedurende 6 weken de tijd om bezwaar
tegen de vergunning te maken.
Gebouw
Eind augustus zullen alle huidige gebruikers het bestaande gebouw verlaten. Tot de
daadwerkelijke start van de sloopwerkzaamheden zal de aannemer het terrein afzetten met
bouwhekken.
Planning
Naar verwachting zal in oktober gestart worden met de asbest sanering van het bestaande
gebouw. Daarna zal het bestaande gebouw worden gesloopt en aansluitend het nieuwe
gebouw worden gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,
Vastbouw Henk Bregman projectleider / Niek Lensink uitvoerder / Mathijs Slamp
werkvoorbereider.

Hillborgh Nathalie Oostwegel projectmanager

Geen opmerkingen: