Den Haag Onderneemt! 2019


De gemeente Den Haag organiseert op 26 november a.s. het ondernemersevenement Den Haag Onderneemt! 2019. De basis voor dit evenement wordt gevormd door de Haagse Ondernemersagenda die onlangs in de gemeenteraad is vastgesteld met als overkoepelend thema: 'Starten, groeien en doorgroeien’. Den Haag Onderneemt! 2019 is in de Fokker Terminal Den Haag en richt zich op het brede Midden- en Kleinbedrijf (inclusief ZZP-ers).

Er is een uitgebreid programma:
  • Uitreiking Ondernemersprijs Haaglanden 2020.
  • Twee rondes met 18 'break-out' sessies met diverse thema's: Sales en Marketing, Menselijk Kapitaal, Financiering, Digitalisering en Cyber awareness, Toepassing Innovatie, Internationaal Ondernemen en Dienstverlening en Regelgeving. Per workshop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus zorg dat u er op tijd bij bent.
  • Netwerkmarkt.
  • Netwerkborrel.
U kunt zich aanmelden via www.ewelcome.nl/event/den-haag-onderneemt-2019/

Geen opmerkingen: