Lezing Spinoza

Spinoza: Een Haagse wijsgeer uit de vroege verlichting

Lezing met powerpointpresentatie door prof. dr. Henri Krop, hoogleraar Spinozastudies, de Erasmus School of Philosophy (Erasmus Universiteit Rotterdam).
Prof. Krop schreef diverse boeken over onze, voor velen zo inspirerende, plaatsgenoot.

Spinoza, de beroemdste filosoof van Nederland, opgenomen in de Nederlandse Canon, was met Descartes grondlegger van de Verlichting. De laatste jaren van zijn veelbewogen leven (1622-1677) woonde Spinoza aan de Paviljoensgracht 72 in Den Haag (nu: het Spinozahuis).

Tijd en plaats van de lezing:
Dinsdag 15 oktober, aanvang 14.30 uur
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5

Gratis toegankelijk voor leden en donateurs van de ContactClub Benoordenhout 55+
Andere belangstellenden betalen € 5,- (incl. koffie/thee)
Er is geen aanmelding vooraf mogelijk.
Verdere informatie bij: Jan van Kreveld, tel. 06-47787109

Geen opmerkingen: