Gemeente opent meldpunt bestuurlijke integriteit

Wie vermoedt dat een bestuurder iets doet wat niet mag, kan dit voortaan eenvoudig melden bij de gemeente. De gemeente start een meldpunt bestuurlijke integriteit waarbij burgers, bestuurders en medewerkers persoonlijk of via e-mail terechtkunnen. Zo nodig anoniem, met hulp van een vertrouwenspersoon.

Meldpunt
U kunt uw melding doen via meldpuntbestuurlijke.integriteit@denhaag.nl of via dit e-mailadres een persoonlijke afspraak maken.

Vooronderzoek
Na een melding komt er een vooronderzoek dat binnen 2 maanden klaar moet zijn. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er concrete aanwijzingen zijn voor niet-integer gedrag dan volgt een onderzoek. Blijkt in het vooronderzoek dat het mogelijk om een strafrechtelijke overtreding of een misdrijf gaat? Dan informeert de gemeente het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche.

Onderzoek
Als de gemeente besluit een onderzoek te laten doen, dan voert een externe commissie dat uit. Deze commissie doet grondig onderzoek en praat als het nodig is met betrokkenen. Daarna volgt een rapport. Hierin staat een verslag van het onderzoek en een oordeel. Daarmee stelt de commissie vast of:

Maatregelen door college

Uiteindelijk ligt er een eindrapport dat besproken wordt in het college. Het college besluit vervolgens welke maatregelen worden genomen. Is de persoon die de melding deed niet tevreden over de maatregelen? Of vindt de melder dat de procedure niet correct verlopen is? Dan kan hij terecht bij het Huis voor Klokkenluiders.

Melding niet-integer gedrag ambtenaren
Het was al mogelijk om schending van integriteit van een ambtenaar te melden. Wanneer er vermoeden is dat een werknemer van de gemeente niet integer werkt, kunt u dit melden via de pagina Schending integriteit melden.

Integriteitsbeleid gemeente
Het meldpunt en de nieuwe werkwijze zijn onderdeel van het integriteitsbeleid voor de gemeente. Meer informatie over het meldpunt leest u in Meldpunt en werkwijze meldingen vermoeden schending bestuurlijke integriteit en omgangsvormen (RIS303679)

Geen opmerkingen: