Fijne paasdagen

Aan iedereen wensen wij fijne paasdagen en wensen U toe dat eventuele uitdagingen dragelijk zullen zijn.

Veel sterkte in deze moeilijke tijd en het is nog steeds mogelijk om een aanbod te doen of om een hulpvraag te stellen via de wijkvereniging.
Dat kan per mail, naar: helpen@wvbn.nl , maar ook bij het telefoonnummer: 070 - 22 13 14 6.

Geen opmerkingen: