Openbaar vervoer Benoordenhout

Pilot met buslijn 20 gaat maandag 12 oktober 2020 van start

Op maandag 12 oktober 2020 start een korte pilot met buslijn 20. Deze buslijn rijdt vanaf de Josef IsraĆ«lslaan op twee manieren de wijk in naar Duinzigt en dan weer terug naar Den Haag Centraal. Er komen geen extra bussen bij, dus de frequentie van het huidige traject van buslijn 20 (via de Oostduinlaan, de Ruychrocklaan en de Van Hougenhoucklaan naar Duinzigt) wordt gehalveerd. De andere helft gaat naar de nieuwe route (buslijn 30) die vanaf de Jozef IsraĆ«lslaan via de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan naar Duinzigt rijdt. Bij het ziekenhuis Bronovo komen de trajecten weer samen. 


De wijkvereniging heeft vragen gesteld en een verzoek bij de gemeente uit staan om in gesprek te gaan over realistische succescriteria voor deze korte pilot. Dat is van groot belang omdat het succes van deze pilot bepaalt of er een tweede pilot van "vraagafhankelijk vervoer voor Clingendael" wordt opgestart. De wijkvereniging snapt niet hoe deze twee pilots aan elkaar gekoppeld kunnen worden en heeft om uitleg gevraagd. 


Tot slot is de wijkvereniging van mening dat deze pilot de bestaande OV-problemen van het Benoordenhout nauwelijks oplost omdat Clingendael nog steeds geen toegang heeft tot regulier OV en het Benoordenhout als enige Haagse wijk nog steeds geen rechtstreekse verbinding heeft met het centrum van de stad. Daar zullen we ons voor blijven inzetten.Geen opmerkingen: