Spreekuur Servicepunt Voor welzijn bij Tennispark WW


Vanaf 3 november start spreekuur Servicepunt Voor welzijn bij Tennispark WW

In verband met de aangescherpte maatregelen betreffende COVID-19, kan het spreekuur dat op 6 oktober zou starten bij Tennispark WW, geen doorgang vinden. Het spreekuur zal starten op dinsdag 3 november en wekelijks plaatsvinden op dinsdag van 10.00-12.00 bij Tennispark WW. U kunt bij het spreekuur terecht voor gratis advies en informatie over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn. De medewerker van het Servicepunt denkt met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 

U kunt bij het Servicepunt terecht voor: 
· hulp bij formulieren invullen en ordenen van post en administratie (thuisadministratie) 
· advies van ouderenconsulent en maatschappelijk werkers 
· servicepunt over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn 
· praktische hulp · vrijwilligerspunt Den Haag Doet 
· servicepunt gemeentelijke informatie en advies 
· Den Haag Doet Burenhulp 
· mantelzorgondersteuning; zorgt u voor een naaste dan kunt u bij ons terecht voor informatie, advies en tips over het regelen van praktische hulp en ondersteuning 
· met vragen over bijvoorbeeld uw smartphone, laptop, tablet of andere ICT onderwerpen. 

 U bent van harte welkom. Adres: Van Hogenhoucklaan 35, 2596 TA, Den Haag 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daisy Krommenhoek, 

d.krommenhoek@voorwelzijn.nl of 06- 42 70 89 56


Geen opmerkingen: