Aanpak verkeersoverlast belangrijk thema in Benoordenhout. (Wijkblad juni 2022)

Het aanpakken van verkeersoverlast is een van de belangrijkste onderwerpen voor onze wijkbewoners. Dit blijkt uit de resultaten van het ‘themastemmen’, waarmee de gemeente heeft gepeild wat de gemeente zou moeten aanpakken in het Benoordenhout.
Voor een aantal straten in onze wijk zijn al voorbereidingen getroffen voor een andere inrichting. Helaas staat de Van Alkemadelaan nog niet in de planning van de gemeente. Van Alkemadelaan Veilig zet zich al langere tijd in voor een andere inrichting die past bij de bestemming van een wijkontsluitingsweg: een weg is om het mogelijk te maken om het Benoordenhout in en uit te komen. Maar de huidige inrichting als een doorgaande weg trekt veel sluipverkeer, dat vervolgens verder de wijk in rijdt. Dit verkeer zou gebruik moeten maken van de Noordelijke Randweg (N14). Helaas heeft de gemeente sinds de aanleg van de N14 helemaal niets aan de situatie gedaan, maar zij erkent wel het probleem. Van Alkemadelaan Veilig heeft een petitie opgesteld. Gelet op de uitkomsten van het themastemmen, vermoeden wij dat er in de wijk nog veel meer draagvlak is voor het aanpakken van de Van Alkemadelaan en de herinrichting van andere wegen in onze wijk!

Vorig artikelVan Alkemadelaan Veilig (wijkblad februari 2021)
Volgend artikelVan Alkemadelaan Veilig overhandigt 1000+ handtekeningen aan wethouder