Actie zonnepanelen stopt 17 januari

De Stichting Duursaam Benoordenhout biedt nog tot 17 januari a.s. de mogelijkheid deel te nemen aan de Collectieve Zonnepanelenactie voor onze wijk. Inschrijven kan direct via de website https://duursaambenoordenhout.nl/collectieve-zonnepanelenactie of stuur een e-mail voor meer informatie naar zon@duursaambenoordenhout.nl

Stichting Duursaam Benoordenhout

Stichting Duursaam Benoordenhout werd in 2012 met steun van de gemeente Den Haag opgericht door bewoners uit de wijk. De stichting richt zich op milieu- en duurzaamheidsbijdragen die relevant zijn voor de wijk, en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in 2040.
De stichting heeft een brede doelstelling voor verduurzaming van de wijk, o.a. door het streven naar minder energiegebruik, het opwekken van energie, stadslandbouw en wijziging in de mobiliteit ten gunste van fietsen, OV en (elektrische) deelauto’s.
De stichting heeft geen commerciële belangen en is politiek neutraal.

Vorig artikelRent-a-Cop
Volgend artikelInspraak Huisvestingsverordening