Adverteren in Wijkblad Benoordenhout

Wijkblad-Benoordenhout-2020-nummer-2Editie 2020

Wijkblad Benoordenhout verschijnt 6 keer per jaar en heeft een oplage van ca. 9.000 exemplaren per keer. U kunt uw advertentie als volgt aanleveren: digitaal High Resolution 300 dpi (in pdf) en in het juiste formaat via mirjam.kroemer@wvbn.nl.

Formaten en tarieven exclusief 9% BTW

AdvertentieFormaatKostenIndien op omslag
1/1 pagina185 x 260,5 mm€ 550,00 per plaatsing€ 750,00 per plaatsing
1/2 pagina185 x 123 mm€ 375,00 per plaatsing€ 550,00 per plaatsing
1/2 pagina90 x 251 mm€ 375,00 per plaatsing€ 550,00 per plaatsing
1/3 pagina185 x 80 mm € 250,00 per plaatsing
1/3 pagina90 x 165 mm € 250,00 per plaatsing
1/6 pagina90 x 80 mm€ 120,00 per plaatsing

Ook in 2020; “Benoordenhoutje” € 50 voor maximaal 30 woorden zwart-wit tekst. Geen logo’s.

Wilt u gedurende het hele jaar adverteren, dan betaalt u éénmalig vijf advertenties voor zes plaatsingen. U krijgt dus één plaatsing gratis. Een jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Let op: Bij een jaarafspraak dient u als adverteerder zelf de deadlines in de gaten te houden. Indien er geen nieuwe/gewijzigde advertentie is aangeleverd zal de vorige advertentie worden herhaald.

Verschijningsdata WIjkblad Benoordenhout

NummerJaarInleveren kopijInleveren advertentiesVerspreiding
12021 4 januari 9 januarimedio februari
22021 1 maart6 maartmedio april
32021 3 mei8 meimedio juni
42021 5 juli10 julimedio augustus
52021 6 september
11 septembermedio oktober
62021 8 november13 novembermedio december

Verzoeken voor advertentieplaatsingen hoor ik graag vroegtijdig in verband met het reserveren van een plaats in het blad.

Advertentie acquisitie wijkblad Benoordenhout: Mirjam M.J. Kroemer 06-20384748