BENOORDEN HUIS

Wijkcentrum Benoordenhout Benoordenhuis
Wijkcentrum Benoordenhout Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Wijkcentrum ‘t Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2595 XH Den Haag
Telelefoon 070 – 324 05 72

Het gebouw

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft de beschikking over een wijkcentrum, ‘t Benoordenhuis, gelegen aan de Bisschopstraat 5. Het gebouw beschikt over 2 zalen, een vrij grote zaal voor niet meer dan 50 personen en een kleine voor circa 15 personen. De zalen kunnen door middel van een schuifwand tot één ruimte worden samengevoegd. In de kleine zaal bevindt zich een ruime bar. De grote zaal kan via een luik ook door de bar worden bediend. Achter de bar is een keuken gelegen. De keuken strekt overigens niet tot het bereiden van warme maaltijden.

Gebruik

Het gebouw staat primair ten dienste aan activiteiten, die structureel dan wel incidenteel door de Wijkvereniging worden georganiseerd of geïnspireerd.
De ruimtes worden voorts op niet-commerciële basis gebruikt voor sociale en culturele groeperingen uit het Benoordenhout voor bijeenkomsten van allerlei aard o.m. op het gebied van gezelligheid bridge, schaken), fitness (yoga, volksdansen), lezingen etc. (zie verder onder activiteiten). Daarnaast kunnen ook verenigingen, die een wat minder sterke band hebben met het Benoordenhout in het gebouw terecht voorzover de beschikbare ruimte dat toelaat. VvE’s kunnen tegen vergoeding gebruik maken van ‘t Benoordenhuis voor vergaderingen. Ook voor het geven van cursussen leent de ruimte zich goed.

Beheer en verhuur van de zalen

Het wijkgebouw wordt beheerd door een beheerder en een bestuurslid met de portefeuille Benoordenhuis. Voor informatie over het wijkgebouw en verhuur van de zalen kan men zich wenden tot Mirjam Kroemer – benoordenhuis@wvbn.nl of 06-20384748.

De zaal wordt niet verhuurd aan particulieren voor het vieren van (kinder-)feesten,  bruiloften, verjaardagen enz.