BENOORDENHUIS

Wijkcentrum Benoordenhout Benoordenhuis
Wijkcentrum Benoordenhout Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Wijkcentrum ‘t Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2595 XH Den Haag

Tijdens de Algemene ledenvergadering in november 2020 is besloten de huur van het Wijkcentrum op te zeggen per 31-12-2021. Een succesvolle exploitatie van het gebouw bleek niet mogelijk. Enerzijds vanwege geluidsoverlast in de directe omgeving, anderzijds vanwege een gebrek aan deugdelijke ventilatiemogelijkheden.

Intussen heeft Bart Weijman zich opgeworpen als nieuwe beheerder. Het is zijn intentie om het beheer van het pand na 2021 voort zetten. De naam van het gebouw is intussen veranderd in B’Noord. Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Bart Weijman: Telefoon 06 – 531 41 255; E-mail info@bnoord.nl

Het gebouw beschikt over 2 zalen, een vrij grote zaal voor maximaal 50 personen en een kleine voor circa 15 personen. De zalen kunnen door middel van een schuifwand tot één ruimte worden samengevoegd. In de kleine zaal bevindt zich een ruime bar. De grote zaal kan via een luik ook door de bar worden bediend. Achter de bar is een keuken gelegen. Het bereiden van warme maaltijden is daar echter niet mogelijk.