BENOORDENHUIS

Wijkcentrum Benoordenhout Benoordenhuis
Wijkcentrum Benoordenhout Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Wijkcentrum ‘t Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2595 XH Den Haag

Tijdens de Algemene ledenvergadering in november 2020 is besloten de huur van het Wijkcentrum op te zeggen per 31-12-2021. Een succesvolle exploitatie van het gebouw bleek niet mogelijk. Enerzijds vanwege geluidsoverlast in de directe omgeving, anderzijds vanwege een gebrek aan deugdelijke ventilatiemogelijkheden.