Beste wensen – Best wishes

kerstmis 2020

Aan alle wijkgenoten, leden van de wijkvereniging, vrijwilligers, relaties van het Benoordenhout.

Rond deze tijd kijken we meestal terug op de mooie momenten van het afgelopen jaar. Hoewel die er ongetwijfeld zijn geweest, was het voor iedereen taai en soms heel verdrietig.
Persoonlijk heb ik veel inspiratie gekregen van iedereen die, ondanks de moeilijke omstandigheden, toch doorgegaan is met zijn/haar werk en taak. Daarom een woord van dank in het bijzonder aan alle zorgmedewerkers, vrijwilligers, medewerkers van: stadsdeel Haagse Hout, Voorwelzijn en niet in de laatste plaats onze ondernemers.
Bij de aankondiging van de laatste lock-down ziet onze premier licht in de tunnel en voorziet hij dat 2021 een jaar van hoop zal zijn. Laten we er inderdaad van uit gaan dat we in 2021 de draad weer kunnen oppakken zoals wij die begin 2020 hebben achtergelaten.

Verrassing oudjaarsavond

De wijkvereniging wenst U mooie feestdagen, oud-en-nieuw en de beste wensen voor 2021. Om dat laatste kracht bij te zetten heeft de wijkvereniging op oudjaarsavond een verrassing voor U in petto: zie de aankondiging rechtsboven op deze site onder de aftel klok.                                                                                                                   Chance Pennington de Jongh,
voorzitter wijkvereniging Benoordenhout

To all our neighbors, association members, volunteers and relations in Benoordenhout.

Around this time we usually look back to the beautiful moments of the past year. Although they were undoubtedly some, it was a tough year for everyone and a year with much sadness for many.  
Personally, I drew inspiration from everyone who, despite the difficult circumstances, continued with their work. Therefore, a word of thanks in particular to all care workers, volunteers, employees of the Haagse Hout district, Voorwelzijn and, last but not least, our entrepreneurs.
At the announcement of the latest lock-down, our prime minister mentioned light in the tunnel and foresaw that 2021 would be a year of hope. 
Let us indeed assume that in 2021 we can pick up the thread again from where we left it at the beginning of 2020.

Surprise at New Year’s Eve

The neighborhood association wishes you happy holidays, New Year’s Eve and the best wishes for 2021. To emphasize the latter, the neighborhood association has a surprise in store for you on New Year’s Eve: see the count down clock at the top of this site. 
Chance Pennington de Jongh,
Chairman neighborhood association Benoordenhout
 
 

Vorig artikel118 ideeën voor onze wijk
Volgend artikelPopmuziek – Online festival