Besteding Schoonste Straat Benoordenhout Prijs 2019 en 2020

Mobarak Moskee
Stadsdeeldirecteur Debora Lootsma overhandigde de prijs aan de Mobarak Moskee

Beste medewijkbewoners

Evenals vorig jaar hebben de leden van de Mobarak Moskee aan de Oostduinlaan, deze laan op nieuwjaarsdag schoongemaakt van vuurwerkresten en dankzij de vele stemmen uit de wijk is deze uitgeroepen tot schoonste straat van het Benoordenhout.
Bijgaand de foto van de overhandiging van de prijs door stadsdeeldirecteur Debora Lootsma.

Kom met ideeën

De Mobarak Moskee heeft aangegeven dat de prijs aan de wijk zou worden besteed.
Wij roepen daarom wijkbewoners op om met ideeën te komen voor de besteding van deze prijs ter grootte van € 5000 en bereid zijn deze uit te voeren.
De besteding ervan dient ten goede te komen aan de wijk.
Reacties uiterlijk 10 juni naar Chance Pennington de Jongh voorzitter@wvbn.nl 

Vorig artikelVragenlijst over wijkcentrum Benoordenhout
Volgend artikelAVG