Brief ‘bereikbaarheid HMC-locaties’

hmc

Het bestuur van de Wijkvereniging heeft onderstaande brief gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum, mevrouw Wolf.  De inhoud heeft betrekking op de bereikbaarheid van de HMC-locaties.

Geachte mevrouw Wolf,

Een goede bereikbaarheid van de HMC-locaties nu en in de toekomst is van groot belang voor de volksgezondheid in Den Haag.

Tijdens de werkbespreking van de gemeenteraad over het Bronovo-ziekenhuis op 16 februari j.l. heeft u de gemeenteraad gevraagd de bereikbaarheid van de HMC-locatie Westeinde te verbeteren.

Echter, dat is alleen mogelijk door aanpassingen in het openbaar vervoer, zoals ik in onderstaande brief gebaseerd op gemeentelijk beleid laat zien. Het autoverkeer wordt om goede redenen sterk teruggedrongen, terwijl de bevolking met 100.000 groeit.

Een goed bereikbare ziekenhuiszorg is in het belang van alle bewoners van het adherentiegebied van de HMC-ziekenhuizen. Omdat de locatie Westeinde gedurende minimaal 10 jaar verbouwd gaat worden, zal bovendien de nu al zeer knellende parkeergelegenheid verder afnemen.

Een openbaar vervoer met meer aandacht voor de bereikbaarheid van alle ziekenhuislocaties is noodzakelijk gezien het gemeentelijk beleid om het autovervoer terug te dringen.

Daarom stuur ik deze brief in cc naar de wethouders wier portefeuille betrokkenheid heeft bij deze problematiek.

U bent er overigens van op de hoogte, dat de steeds slechtere bereikbaarheid van de locatie Westeinde, bovendien onderworpen aan een verbouwing van minimaal tien jaar, een extra reden is om de zorgbestemming voor de locatie Bronovo in het belang van het gehele adherentiegebied te behouden.

Met vriendelijke groet,

Willem Beaumont, bestuurslid Wijkvereniging Benoordenhout

bereikbaarheid HMC-Westeinde februari 2022 (PDF)

 

Vorig artikelStembureaus Benoordenhout
Volgend artikelThemastemmen