Brief van wijkvereniging aan wethouder over overlast Malieveld

Onderstaand vindt u de brief die de wijkverenging heeft gestuurd aan wethouder Bruines over de overlast door evenementen op het Malieveld.

Geachte mevrouw Bruines,
De bewoners van het Benoordenhout en die van de Nassaubuurt in het bijzonder ondervinden jaarlijks veel overlast van evenementen op het Malieveld. De laatste jaren zijn daar nog talrijke demonstraties bijgekomen. Hierdoor is de overlast sterk toegenomen door te hard geluid én door rondrijdende demonstranten die de straten onveilig maken.
Veel mensen in Den Haag genieten van de aangeboden evenementen, wij als Wijkvereniging Benoordenhout begrijpen dat goed. In beginsel steunen wij het dan ook dat er evenementen plaatsvinden op het Malieveld. Dit echter onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn op 26 maart 2021 in een bewonersgesprek besproken. Op 22 juni 2021 heeft er een vervolg plaatsgevonden. De volgende voorwaarden zijn toen met elkaar gedeeld:
1.    Eerlijk verdelen van de grote evenementen over de grote podia/locaties in Den Haag.
2.    Normen voor geluid opnemen in de vergunning voor evenementen en demonstraties.
3.    Het meten van geluid en het handhaven van geluidsovertredingen tijdens evenementen en demonstraties en het opleggen van sancties bij herhaalde overtredingen zoals het niet verstrekken van een vergunning het jaar erna.
4.    Een loket voor burgers waar zij 24/7 terecht kunnen voor het melden van hinder als gevolg van evenementen en demonstraties.
5.    Parkeerbeleid ontwikkelen voor evenementen en demonstraties (betaald parkeren en overtredingen bekeuren) en hierover communiceren naar bezoekers.
U heeft aangeven hier goed naar te kijken en dit mee te nemen in het te ontwikkelen locatiebeleid.
Kunt u ons aangeven hoe u de 5 bovenstaande voorwaarden verwerkt in uw beleid en wanneer wij dat beleid tegemoet kunnen zien? Dit in het licht van een aantal evenementen dat binnenkort al gaat plaatsvinden zoals bijvoorbeeld de Koningskermis van 15 april tot en met 28 april.
Namens de Wijkvereniging Benoordenhout,
Hoogachtend,
Bart Veuger

Lid commissie Ruimtelijke Ordening.
RO@wvbn.nl

Vorig artikelKinderboeken gezocht
Volgend artikelA walk at Clingendael for Benoordenhout internationals