“Bronovo MOET blijven” is boos!

Bronovo MOET blijven
Foto: 070fotograaf, Frank van der Leer

Mede namens de belangengroep ´Houd Bronovo open”, vraagt “Bronovo MOET blijven” uw aandacht voor het volgende.

Het college en de gemeenteraad kunnen zich niet vinden in een motie waarin wordt opgeroepen een vraag te stellen aan de Minister VWS om het Bronovo-Ziekenhuis open te stellen als calamiteitenziekenhuis in deze barre coronatijden. De volgende partijen stemden tegen de motie van Hart voor Den Haag: VVD; D66; GroenLinks; CDA; PvdA; Haagse Stadspartij; NIDA; PVV die eerder verklaard hebben om Bronovo open te willen houden stemde verdeeld. Hart voor Den Haag; SP; Partij voor de Dieren; Islam Democraten; Christen Unie/SGP; Partij voor de Toekomst en Partij voor de Eenheid hebben voor de ondergaande motie gestemd.

Motie: HMC Bronovo tijdens de coronacrisis 
Indiener: Janice Roopram
De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Corona maatregelen in Den Haag.
Constaterende dat:
• de druk in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken enorm groot is;
• de voorzitter van de raad van bestuur van HMC in een persverklaring heeft laten weten in een noodsituatie, afdelingen van Bronovo te heropenen in de strijd tegen het coronavirus;
• de voorzitter van de raad van bestuur van HMC ook heeft aangegeven dat alle ziekenhuizen in de regio vol liggen en dat er om deze reden patiënten worden vervoerd naar ziekenhuizen in andere steden, zoals Groningen;
• er patiënten worden verplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio;
• de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in de regio stromen weer vol met mensen met het coronavirus;
• reguliere afspraken worden uitgesteld en zorg wordt afgeschaald;
• HMC Bronovo nu niet volledig in gebruik is.

Van mening dat: 
• een van de oplossingen om de zorg op gang te kunnen houden is spreiding. Patiënten worden dan verplaatst naar ziekenhuizen waar het relatief rustig is om ervoor te zorgen dat de zorg overal zo optimaal mogelijk kan blijven;
• HMC Bronovo dienst kan doen als calamiteitenziekenhuis en hiermee de ziekenhuizen in de regio te ontlasten.

Verzoekt het college: 
• bij alle belanghebbende partijen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, erop aan te dringen om HMC Bronovo in te richten als calamiteitenziekenhuis en de raad hierover te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag,
Janice Roopram      Lesley Arp
Hart voor Den Haag / Groep de Mos    SP Den Haag

BMb vindt het onbegrijpelijk dat het inrichten van Bronovo als calamiteitenziekenhuis, waardoor de reguliere zorg gewaarborgd kan blijven, niet de meerderheid krijgt in het Haagse stadsbestuur. Hiermee laten ze de bewoners van de derde gemeente van Nederland in de kou staan. Zelfs het stellen van een simpele vraag aan de Minister VWS kan de goedkeuring van het stadsbestuur niet krijgen. BMb is van mening dat het stadsbestuur haar inwoners moet beschermen. Door dit stemgedrag laat het stadsbestuur precies zien hoe zij over hun inwoners denken.

“Houd Bronovo open” vreest dat het college en veel gemeenteraadsleden vinden dat ziekenhuiszorg niet tot hun competentie behoort. Het stadsbestuur is wel degelijk verantwoordelijk voor de borging van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg in haar gemeente.
Den Haag behoort met Rotterdam en Amsterdam tot de plekken waar de Covid-19 besmettingen het hardst stijgen. Het is bizar dat het stadsbestuur zelfs de mogelijkheid om te onderzoeken of en hoe dit nagelnieuwe ziekenhuis als calamiteitenziekenhuis kan worden ingezet, weigert te benutten. Laat zien dat de zorg in deze stad jullie prioriteit heeft! Dat vereist inderdaad lef en misschien zelfs wel buiten de lijntjes kleuren. Klappen kan altijd nog.

Vorig artikelHMC: klaar voor de toekomst
Volgend artikelBronovo mogelijk open voor coronapatiënten