Verkeer en vervoer

26-05-2024: Evenement: Classic Car Show in Benoordenhout: Den Haag

Tweede Classic Car Show druk bezocht

0
Op de ANWB parkeerplaats in Benoordenhout vond de tweede Classic Car Show plaats, georganiseerd door de Benoordenhoutse Oldtimer Club (BOC). Het evenement trok veel...

Schriftelijke vragen van raadsleden: aan de slag gaan met de Van Alkemadelaan

0
De heer Peter Mekers, D66, de heer Maarten De Vuyst, GroenLinks en mevrouw Caroline Peeck, VVD, hebben op 9 juni 2023 schriftelijke vervolgvragen gesteld...

Van Alkemadelaan Veilig overhandigt 1000+ handtekeningen aan wethouder

0
Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de petitie van Van Alkemadelaan Veilig (VAV) voor een veilige Van Alkemadelaan ondertekend. Op 30 maart 2023 heeft Marten...

Aanpak verkeersoverlast belangrijk thema in Benoordenhout. (Wijkblad juni 2022)

0
Het aanpakken van verkeersoverlast is een van de belangrijkste onderwerpen voor onze wijkbewoners. Dit blijkt uit de resultaten van het 'themastemmen', waarmee de gemeente...

Van Alkemadelaan Veilig (wijkblad februari 2021)

0
De huidige verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan is een doorn in het oog van veel wijkbewoners. De veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit aan en rand...

Uitnodiging informatiebijeenkomst herinrichting Van Hogenhoucklaan

0
Het asfalt in de Van Hogenhoucklaan tussen de Ruychrocklaan en de Wassenaarseweg is toe aan vervanging. Deze gelegenheid gebruikt de gemeente om van de...
Haagse Hopper in Benoordenhout

Informatieavond over Haagse Hopper

0
Donderdagavond 24 november is er een informatiebijeenkomst over de Haagse Hopper Benoordenhout, de bus die waarschijnlijk met ingang van januari 2023 gaat rijden. De...

Nieuw asfalt Benoordenhoutseweg (stad uit), afsluiting 1 – 4 juli

0
In het eerste weekend van juli 2022 is de Benoordenhoutseweg afgesloten tussen Willem Witsenplein en Leidsestraatweg (stad uit, richting Wassenaar). De gemeente De Haag...
hmc

Brief ‘bereikbaarheid HMC-locaties’

0
Het bestuur van de Wijkvereniging heeft onderstaande brief gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum, mevrouw Wolf.  De...

Benoordenhoutseweg veiliger

0
Werd recent de komst van een interactief zebrapad op de Benoordenhoutseweg aangekondigd, inmiddels zijn meer maatregelen getroffen voor het verbeteren van de veiligheid aldaar. In...

Bekijk ook