Chatsessie Benoordenhout

Op 6 mei aanstaande van 20.00 – 21.00 uur gaan we, net als in november 2018, een chatsessie organiseren waaraan alle wijkbewoners mee kunnen doen. Evenals in 2018 zal de chatsessie zich uitsluitend richten op onderwerpen die het Benoordenhout betreffen. Bijgaand de afbeelding met de resultaten van de chatsessie (zgn. infographic) in 2018.

De onderwerpen zullen deze keer in elk geval zijn:

  • Situatie corona
  • Bereikbaarheid stadsdeelkantoor Haagse Hout
  • Groen
  • Welzijn
  • Veiligheid

Dit middel is door het stadsdeel Haagse Hout aan het Benoordenhout ter beschikking gesteld om de communicatie met de wijk te intensiveren. De uitkomsten zullen, evenals in 2018, door middel van een infographic worden teruggekoppeld. Wanneer nader overleg met betrekking tot een onderwerp nodig is, zal vervolgoverleg met het stadsdeelkantoor worden georganiseerd. Een medewerker van het stadsdeelkantoor zal overigens tijdens deze chatsessie op de achtergrond meekijken.

Tijdens de chatsessie kunt u uw mening geven en wordt deze anoniem weergegeven. Mede wijkbewoners kunnen anoniem op uw mening “stemmen”.

De volgende video https://vimeo.com/307533254 geeft inzicht hoe de chatsessie in zijn werk gaat. Om mee te kunnen doen aan de chatsessie dient u zich vooraf in te schrijven via http://benoordenhoutchat.nl/. U krijgt vervolgens een bevestigingsmail met een link die u vlak voor de chatsessie gebruikt om deel te kunnen nemen.

Voor technische vragen kunt u terecht bij Leo Dijkema +31(0)642812284.

We hopen op een grote deelname! Wanneer dit een succesvol middel blijkt te zijn, kunnen we dit in de toekomst vaker gebruiken voor uiteenlopende onderwerpen die onze wijk betreffen.

Vorig artikelBedankt!
Volgend artikelVieringen april en mei