BESTUUR WIJKVERENIGING

Voorzitter

Dhr. Mr C. (Chance) Pennington de Jongh voorzitter@wvbn.nl

Secretaris

Paul van Dijk

Dhr. Mr P.C.H. (Paul) van Dijk secretaris@wvbn.nl

Penningmeester

John Boss

Dhr. J. (John) Boss
penningmeester@wvbn.nl

Commissies

Ruimtelijke ordening

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar ro@wvbn.nl

Alles over Ruimtelijke Ordening

verkeer

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar ro@wvbn.nl

Alles over verkeer

Commissie Groen

Mw. H. (Hester) van Kimmenade groen@wvbn.nl

Alles over groen in de wijk

Duurzaamheid

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar ro@wvbn.nl

Alles over duurzaamheid in de wijk

Expats, Jongeren, Ouderen en Cultuur

Mw. V. (Virginia) van Gessel Oliveira
Mw. Drs. W. (Willeke) Richel

joe@wvbn.nl

Alles over expats

NIEUWS AANLEVEREN

Nieuws in de wijk of een evenement voor de agenda?
Meldt het hier

Website

Mw. M. (Marion) Toorenvliet (Webredacteur)
webredacteur@wvbn.nl

Dhr. F.J. (Frank) van der Leer (Webmaster)
webmaster@wvbn.nl

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie

Mw. M. (Mirjam) Kroemer
telefoon: 070 – 324 0307
e-mail: leden@wvbn.nl

Bankrekening Wijkvereniging

ING rekening IBAN NL34INGB0003804427
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Adres Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27
2596 SB  Den Haag
bestuur@wvbn.nl

Wijkcentrum 't Benoordenhout

Bisschopstraat 5
2595 XH Den Haag
benoordenhuis@wvbn.nl

Wijkblad - Hoofdredacteur

Mw. A. (Anne-Helene) Borgts-Kooijmans
wijkblad@wvbn.nl

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.nl

ContactClub Benoordenhout 55+

Dhr. Mr. J.H. (Jan) van Kreveld (Voorzitter)
jh.vankreveld@ziggo.nl

Buurtpreventie What’s app

Aanmelden of vragen:
wapp@wvbn.nl

ANBI status

Wijkvereniging Benoordenhout heeft de ANBI status. Giften en donaties aan de wijkvereniging zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting.