BESTUUR WIJKVERENIGING

Voorzitter

Dhr. Mr C. (Chance) Pennington de Jongh voorzitter@wvbn.nl

Secretaris

Marleen Schrama

Mw. M. (Marleen) Schrama
secretaris@wvbn.nl

Penningmeester

John Boss

Dhr. J. (John) Boss
penningmeester@wvbn.nl

Commissies

Commissie Ruimtelijke ordening

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar ro@wvbn.nl

Commissie Verkeer en Vervoer

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar ro@wvbn.nl

Commissie Groen

Mw. H. (Hester) van Kimmenade groen@wvbn.nl

Cultuur en Expats

Mw. Drs. W. (Willeke) Richel
joe@wvbn.nl

Evenementen

Mw. V. (Virginia) van Gessel Oliveira
joe@wvbn.nl

Jeugd, sport en vrijwilligers

Dhr. A. (André) van den Heuvel
joe@wvbn.nl

Ouderen

Dhr. E. (Eduard) Nandellal
joe@wvbn.nl

NIEUWS AANLEVEREN

Nieuws in de wijk of een evenement voor de agenda?
Meld het hier

Website

Mw. M. (Marion) Toorenvliet (Webredacteur)
webredacteur@wvbn.nl

Dhr. F.J. (Frank) van der Leer (Webmaster)
webmaster@wvbn.nl

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie

Mw. M. (Mirjam) Kroemer
telefoon: 070 – 324 0307
e-mail: leden@wvbn.nl

Bankrekening Wijkvereniging

ING rekening IBAN NL34INGB0003804427
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Adres Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27
2596 SB  Den Haag
bestuur@wvbn.nl

Wijkblad - Hoofdredacteur

Mw. A.H. (Anne-Helene) Borgts-Kooijmans
wijkblad@wvbn.nl

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.com

Wijkblad archief

ContactClub Benoordenhout 55+

Dhr. Mr. J.H. (Jan) van Kreveld (Voorzitter)
voorzitterCCB@wvbn.nl

Buurtpreventie What’s app

Aanmelden of vragen:
wapp@wvbn.nl

ANBI status

Wijkvereniging Benoordenhout heeft de ANBI status. Giften en donaties aan de wijkvereniging zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting.