BESTUUR WIJKVERENIGING

Voorzitter

André van den Heuvel

Dhr. A. (André) van den Heuvel
voorzitter@wvbn.nl

Secretaris

Marleen Schrama

Mw. M. (Marleen) Schrama
secretaris@wvbn.nl

Penningmeester

John Boss

Dhr. J. (John) Boss
penningmeester@wvbn.nl

Commissies

Commissie Ruimtelijke ordening

Dhr. F. (Foeke) Zeilstra (bestuurslid) ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid

Mw. H. (Hester) van Kimmenade groen@wvbn.nl

Cultuur en Internationals

Mw. E. (Evangelia) Avloniti – Internationals (bestuurslid) joe@wvbn.nl

Evenementen & Jeugd

Mw. E. (Eva) Slootweg (bestuurslid)
joe@wvbn.nl

Ouderen

Dhr. W. (Willem) Beaumont (bestuurslid)
joe@wvbn.nl

Communicatie

Nieuws in de wijk of een evenement voor de agenda?
Meld het hier

Website

Mw. M. (Mirjam) Kroemer en mw. O.A (Olga) Graafstal (Webredacteur) webredacteur@wvbn.nl
Dhr. F.J. (Frank) van der Leer (Webmaster) webmaster@wvbn.nl

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie

Mw. M. (Mirjam) Kroemer
telefoon: 06-20384748
e-mail: leden@wvbn.nl

Bankrekening Wijkvereniging

ING rekening IBAN NL34INGB0003804427
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Adres Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27
2596 SB  Den Haag
bestuur@wvbn.nl

Wijkblad - Hoofdredacteur

Mw. A.H. (Anne-Helene) Borgts-Kooijmans
wijkblad@wvbn.nl

Wijkblad niet ontvangen?
info@zekerverspreid.nl

Wijkblad archief

ContactClub Benoordenhout 55+

Mw. G. (Gretie) Rolf von den Baumen (Voorzitter)
voorzitterCCB@wvbn.nl

Buurtpreventie What’s app

Aanmelden of vragen:
wapp@wvbn.nl

ANBI status

Wijkvereniging Benoordenhout heeft de ANBI status. Giften en donaties aan de wijkvereniging zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting.