Contactclub Benoordenhout 55+

CCB contact-club-benoordenhout

CCB

De ContactClub Benoordenhout (CCB) is een subcommissie van de wijkvereniging Benoordenhout.

Zij heeft tot doel: het stimuleren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve en voorlichtende activiteiten voor 55 plussers in onze wijk. Daartoe organiseert zij diverse activiteiten: zie ‘programma’.

Programma

De Contactclub tracht haar doel te bereiken met een gevarieerd programma, dat bestaat uit:

  • Excursies per bus naar interessante tentoonstellingen, musea of andere bezienswaardigheden in ons land
  • Lezingen in onze wijk over diverse onderwerpen (kunstgeschiedenis, geschiedenis, archeologie, architectuur, staatkunde)

Bij de CCB-lezingen zijn alle 55+ bewoners van het Benoordenhout welkom! De lezingen zijn gratis voor CCB-leden en CCB-donateurs; anderen betalen € 5,- per bijeenkomst. Dat geldt ook voor eventuele digitale lezingen van de CCB. De kosten voor excursies komen voor rekening van de deelnemers; alleen CCB-leden en CCB-donateurs kunnen er aan deelnemen.

Nieuwsbrief iedere 2 à 3 maanden

Leden en donateurs van de CCB ontvangen iedere 2 à 3 maanden op papier of per e-mail een Nieuwsbrief, waarin het uitgebreide programma voor de komende maanden is opgenomen. De Nieuwsbrief staat ook op deze website.

Contributie

Leden en donateurs van de Contactclub moeten ook lid zijn van de Wijkverenging. De contributie voor leden en donateurs van de CCB is € 9,50 per persoon per jaar. Dit bedrag komt boven op de jaarlijkse contributie voor de Wijkvereniging.

Leden van de CCB moeten woonachtig zijn in het Benoordenhout. Mensen die buiten het Benoordenhout wonen, kunnen donateur worden van de Wijkvereniging en de CCB. Donateurs betalen dezelfde contributie als leden, maar hebben geen stemrecht op de ledenvergaderingen.

Bestuur

De bestuurscommissie (het bestuur) van de Contactclub bestaat uit:

  • Gretie Rolf von den Baumen – voorzitter en begeleiding excursies (vanaf september 2024) 
  • Gonne Palm – secretaris
  • Gerrit van Straalen – penningmeester en verzending Nieuwsbrief
  • Jos Bierlaagh –organisatie lezingen
  • Aya Schoonenboom – planning excursies en ontwerp tekst Nieuwsbrief

Het bestuur wordt bij de aan- en afmeldingen voor de lezingen en de excursies  bijgestaan door Lies Connell. Pauline Bingen is (vanaf september 2024) ons behulpzaam bij de begeleiding van de excursies.

Aanmelden

Aanmelden als lid of donateur kan:

 

 

Vorig artikelWijkCafé 4 januari bij OTC
Volgend artikelSpreekuur stichting Wijkz