ContactClub Benoordenhout 55+

contact-club-benoordenhoutCCB

De ContactClub Benoordenhout (CCB) is een subcommissie van de wijkvereniging Benoordenhout.

Zij heeft tot doel: het stimuleren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve en voorlichtende activiteiten voor 55 plussers uit de wijk. Daartoe worden diverse activiteiten georganiseerd.

Programma

De Contactclub tracht haar doel te bereiken met een gevarieerd programma, dat bestaat uit:

  • Excursies per bus naar interessante tentoonstellingen, musea of andere bezienswaardigheden in ons land
  • Lezingen over diverse onderwerpen (kunstgeschiedenis, geschiedenis, archeologie, architectuur, staatkunde)
  • Diners op verschillende locaties in de wijk

Bij de CCB-lezingen zijn alle 55+ bewoners van het Benoordenhout welkom! De lezingen zijn gratis voor CCB-leden en CCB-donateurs; anderen betalen € 5,- per bijeenkomst. Dat geldt als regel ook voor de digitale lezingen van de CCB tijdens de coronapandemie. Het staat nog niet vast in welk gebouw in onze wijk de fysieke lezingen zullen worden hervat, als het verloop van de coronapandemie dat weer toelaat. De kosten voor diners en excursies komen voor rekening van de deelnemers; alleen CCB-leden en CCB-donateurs kunnen er aan deelnemen.

Nieuwsbrief

Leden en donateurs van de CCB ontvangen elke twee maanden op papier of per e-mail een Nieuwsbrief, waarin het uitgebreide programma voor de komende twee maanden is opgenomen. De Nieuwsbrief staat ook op deze website.
Let op: Als gevolg van de coronapandemie zijn de fysieke activiteiten tijdelijk stilgelegd. Dat geldt ook voor het verschijnen van de Nieuwsbrief. Wij organiseren nu wel voor de leden en donateurs van de CCB een maal per maand een digitale lezing. Leden en donateurs ontvangen daarover per e-mail bericht.

Contributie

Leden en donateurs van de Contactclub moeten ook lid zijn van de Wijkverenging. De contributie voor leden en donateurs van de CCB is € 9,50 per persoon per jaar. Dit bedrag komt boven op de jaarlijkse contributie voor de Wijkvereniging.

Leden van de CCB moeten woonachtig zijn in het Benoordenhout. Voor mensen buiten het Benoordenhout bestaat de mogelijkheid om donateur te worden van de Wijkvereniging en de CCB. Donateurs betalen dezelfde contributie als leden, maar hebben geen stemrecht op de ledenvergaderingen.

Bestuur

De bestuurscommissie (het bestuur) van de Contactclub bestaat uit:

  • Jan van Kreveld – voorzitter, secretaris en lezingen
  • Gerrit van Straalen – penningmeester
  • Jos Bierlaagh – diners
  • Gonne Palm – excursies
  • Chance Pennington de Jongh – namens het bestuur van de Wijkvereniging

Aanmelden

Aanmelden als lid of donateur kan:

  • via dit inschrijf formulier. U dient tevens lid te zijn van de Wijkvereniging.
  • via Mirjam Kroemer. Per e-mail: mirjam.kroemer@wvbn.nl, per telefoon 070-3240307 of per post: Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den Haag