ContactClub Benoordenhout 55+

contact-club-benoordenhoutCCB

De ContactClub Benoordenhout (CCB) is een subcommissie van de wijkvereniging Benoordenhout.

Zij heeft tot doel: het stimuleren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve en voorlichtende activiteiten voor 55 plussers in onze de wijk. Daartoe organiseert zij diverse activiteiten: zie ‘programma’.

Programma

De Contactclub tracht haar doel te bereiken met een gevarieerd programma, dat bestaat uit:

·       Excursies per bus naar interessante tentoonstellingen, musea of andere bezienswaardigheden in ons land

·       Lezingen in onze wijk over diverse onderwerpen (kunstgeschiedenis, geschiedenis, archeologie, architectuur, staatkunde)

Bij de CCB-lezingen zijn alle 55+ bewoners van het Benoordenhout welkom! De lezingen zijn gratis voor CCB-leden en CCB-donateurs; anderen betalen € 5,- per bijeenkomst. Dat geldt ook voor eventuele digitale lezingen van de CCB. De kosten voor excursies komen voor rekening van de deelnemers; alleen CCB-leden en CCB-donateurs kunnen er aan deelnemen.

Nieuwsbrief iedere 2 à 3 maanden
Leden en donateurs van de CCB ontvangen iedere 2 à 3 maanden op papier of per e-mail een Nieuwsbrief, waarin het uitgebreide programma voor de komende maanden is opgenomen. De Nieuwsbrief staat ook op deze website.

Contributie

Leden en donateurs van de Contactclub moeten ook lid zijn van de Wijkverenging. De contributie voor leden en donateurs van de CCB is € 9,50 per persoon per jaar. Dit bedrag komt boven op de jaarlijkse contributie voor de Wijkvereniging.

Leden van de CCB moeten woonachtig zijn in het Benoordenhout. Mensen die buiten het Benoordenhout wonen, kunnen donateur worden van de Wijkvereniging en de CCB. Donateurs betalen dezelfde contributie als leden, maar hebben geen stemrecht op de ledenvergaderingen.

Bestuur

De bestuurscommissie (het bestuur) van de Contactclub bestaat uit:

·       Vacature – voorzitter

·       Vacature – secretaris

·       Gerrit van Straalen – penningmeester en Nieuwsbrief

·       Jos Bierlaagh – begeleiding excursies

·       Gonne Palm – begeleiding excursies en planning lezingen

·       Aya Schoonenboom – planning excursies en ontwerp tekst Nieuwsbrief

Aanmelden

Aanmelden als lid of donateur kan:

  • via dit inschrijf formulier. U dient tevens lid te zijn van de Wijkvereniging.
  • via Mirjam Kroemer. Per e-mail: mirjam.kroemer@wvbn.nl, per telefoon 070-3240307 of per post: Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den Haag