DOEL

De Pinda in Den Haag
Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Het doel van de Wijkverenging Benoordenhout is: het behartigen van het leefmilieu in de meest ruime zin, en het behartigen van de collectieve belangen van de bewoners van het Benoordenhout.

Wat doet de wijkvereniging concreet ?

  • Zij treedt namens de wijkbewoners op, onder meer in zaken als bouw- en bestemmingsplannen, milieu-aangelegenheden en bij aangelegenheden op het gebied van verkeer en vervoer.
  • Zij geeft zesmaal per jaar een wijkblad uit, dat huis-aan-huis wordt bezorgd.
  • Zij beheert en voert de redactie van de eigen website.
  • Zij organiseert sociaal-culturele evenementen voor jong en oud, zoals de viering van Koningsdag, de zeepkistenrace, de Open Atelierroute, en een jaarlijks evenement.
  • Onder haar verantwoordelijkheid fungeert de ContactClub 55+ Benoordenhout ten behoeve van de 55+ bewoners in de wijk.
  • Via deze link kunt u zich opgeven als lid van de wijkvereniging.

Actief meedenken en -doen

Behalve door lid te worden kunt u ook op andere manieren een actieve bijdrage leveren aan de wijkvereniging. Het gaat dan om meewerken op vrijwllige basis.

Zo kunt u toetreden tot een werkgroep of commissie die zich bezighoudt met een specifiek onderwerp dat behoort tot het werkterrein van de wijkvereniging: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, groen, duurzaamheid, expats, cultuur. Informeer bij de voorzitter van het bestuur voorzitter@wvbn.nl

Ook kunt u meewerken aan een of meer evenementen die de wijkverenging organiseert. Er zijn tal van mogelijkheden. Dat geldt zowelvoor de aard van uw bijdrage, als de hoeveelheid tijd die u beschikbaar heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

–       Een creatieve geest die wil meedenken over de invulling van een programma
–       Een regelaar die goed kan organiseren, draaiboeken maken e.d.
–       Een redacteur die wervende teksten schrijft voor folders e.d.
–       Extra handen op de dag van een evenement, bijv. voor opvang deelnemers e.d.
–       Etc.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een berichtje naar vrijwilligers@wvbn.nl            

Vorig artikelLecture/lezing Ronald Leopold (Anne Frank House)
Volgend artikelClassic Car Show Benoordenhoutse Oldtimer Club