Duursaam Benoordenhout in Stadsdeelkrant

Duursaam Benoordenhout
Foto: Fleur Beemster - Gemeente Den Haag

In de huis aan huis verspreide Stadsdeelkrant Haagse Hout van juli 2020, staat een artikel over de activiteiten van Duursaam Benoordenhout. Foto: Fleur Beemster / Gemeente Den Haag.

‘Wij worden gedreven door hun passie en energie’

De gemeente zet samen met de stad stappen naar een stad op groene energie, te beginnen in tien wijken. Een van deze wijken, Mariahoeve, ligt in Haagse Hout. In deze wijk nam de gemeente het initiatief. Benoordenhout hoort weliswaar niet bij deze tien wijken, maar bewoners hebben op eigen initiatief de eerste stappen gezet. Zo kreeg Benoordenhout de bijnaam ‘de elfde wijk’.

In de wijk is Duursaam Benoordenhout actief. De stichting wil bewoners zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van een energieplan voor de wijk. “We willen dit jaar met zo’n 1400 huishoudens van de 7000 contact leggen om te praten over de verduurzaming van de warmtevoorziening”, legt Evert van Holthoon uit. Hij is net als Josee van Eijndhoven bestuurslid van de stichting die twee jaar geleden met nieuwe bestuursleden ook nieuw elan vond. Het resultaat is een campagne die Duursaam Benoordenhout dit jaar startte.

De campagne heeft een tweeledig doel: het licht bewoners voor over de verschillende mogelijkheden om woningen te verduurzamen, en de stichting wil weten wat bewoners belangrijk vinden in de overgang naar een duurzame warmtevoorziening.

Deze maand ging ook de nieuwe website van Duursaam Benoordenhout online. Campagne en website werden samen met een communicatiebureau ontwikkeld. “Bij de start van de campagne stopten we de eerste duizend flyers in de bus, sindsdien is onze website driehonderd keer bezocht en kregen we meer dan dertig aanvragen voor hulp”, geeft Evert aan. Twee jaar geleden begon de gemeente in tien wijken met de overgang naar groene energie. ,,Wij kijken voor Benoordenhout naar alternatieven voor aardgas als warmtebron”, legt Josee uit.

“Samenwerken is de beste optie, in plaats van het alleen te moeten doen”

En vanuit de wensen van de wijk, vult Evert aan: “De gemeente wil een energieplan dat gedragen wordt door bewoners.” Duursaam Benoordenhout is inmiddels net zover als de tien wijken, daarom kreeg Benoordenhout zelfs de bijnaam ‘de elfde wijk’. “De bewoners willen professioneel geïnformeerd en voorgelicht worden”, vertelt Evert. ,,Wij worden gedreven door hun passie en energie. We hielden ook bewonersbijeenkomsten.

De bewoners gaven aan invloed op het komende energieplan uit te willen oefenen. En samenwerken is daarbij de beste optie, in plaats van het alleen te moeten doen.” De naam van de stichting, leggen Josee en Evert uit, ‘Duursaam’, reflecteert hun filosofie.

Duursaam Benoordenhout werkt samen met de gemeente en met provincie Zuid-Holland. Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door veertig actieve vrijwilligers. Ook werkt het nauw samen met de wijkvereniging. “Partnering is belangrijk. Tussen bewoners, wijk en gemeente”, verduidelijkt Evert. De nieuwe website is niet alleen een heldere informatiebron waar je met vragen over de verduurzaming van woningen terecht kunt: “Verduurzaming is ook een goed thema om de wijk mee te verbinden.” De doelstellingen van Duursaam Benoordenhout gaan dan ook verder dan de campagne, vertelt Josee: “Het liefst verduurzamen we de hele wijk.”

duursaambenoordenhout.nl

duurzamestad.denhaag.nl

Vorig artikelEikenprocessierups in onze wijk
Volgend artikelActiviteiten voor kinderen in de buurt