Eindrapport Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels

Eindrapport Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels
Eindrapport Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels

HMC presenteert minister Bruins eindrapport Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels

Op 3 december 2019 ontving Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) de Eindrapportage Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels. Dit rapport laat zien hoe HMC vanaf januari 2019 de omgeving intensief heeft betrokken in een dialoog over de toekomst van de zorg in de regio.

Dit gebeurde onder het motto ‘HMC kiest koers: de juiste zorg op de juiste plek’. Want de plannen van HMC zijn erop gericht om de zorg samen met de andere zorgpartners zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt te organiseren en alleen in het ziekenhuis wanneer dat nodig is. De patiënt kan de eigen, vertrouwde zorgverlener van het ziekenhuis blijven bezoeken, maar bijvoorbeeld op een spreekuur in de wijk of op een satelliet locatie van het ziekenhuis.

HMC organiseerde in de eerste helft van 2019 bijeenkomsten en zogenoemde Dialoogtafels om alle belanghebbenden te informeren én te betrekken bij de toekomstige inrichting van de zorg in de regio. Minister Bruins heeft eerder in gesprekken met (het bestuur van) HMC benadrukt dat alle belanghebbenden goed moeten worden betrokken, voordat besluitvorming plaatsvindt.
Zo sprak HMC met patiënten, buurtbewoners en -verenigingen, partners in de zorgverlening, de gemeente Den Haag en buurtgemeenten, zorgverzekeraars en de politiek.

Hoogwaardige zorg ook in de toekomst

Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van HMC: “Van wethouders tot zorgverzekeraars, van huisartsen tot thuiszorg en van cliëntenraad tot buurtbewoners: iedereen dacht mee. In de gesprekken werd telkens duidelijk dat een ziekenhuis één onderdeel is van een keten van zorg: huisarts, thuiszorg, langdurige zorg en mantelzorg. En dat we daarom sámen naar oplossingen moeten zoeken die goede zorg ook in de toekomst garanderen. Dat maakte deze gesprekken ook heel belangrijk als startpunt van het proces dat we nu doorlopen, om te komen tot een concreet en toekomstbestendig zorgconcept in de regio rondom het HMC”, aldus Wolf.

Aanbevelingen

Uit de dialogen met de belanghebbenden is een aantal aanbevelingen geformuleerd om de zorg in de regio Haaglanden voor de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden en de kwaliteit te garanderen. Twee belangrijke aanbevelingen uit het rapport:

1. Gemeente in regierol

Verandering van de zorg vraagt om samenwerking van alle betrokkenen en om regie. Die rol komt de gemeente toe, want de gemeente dient het belang van alle inwoners. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor publieke gezondheid en welzijn, waar gezondheidszorg zo nauw mee samenhangt. We kunnen ons voorstellen dat zeker de kleinere gemeenten hier tegenop zien. Misschien biedt een regioregisseur onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en met (financiële) steun van het ministerie soelaas. Wij adviseren de minister voor Medische Zorg hierin het voortouw te nemen. Uiteraard blijft HMC haar rol binnen dit proces pakken en blijven we actief in gesprek met de bewoners van Den Haag en onze stakeholders.

2. Haaglanden als national living lab voor zorgtransformatie

Een andere aanbeveling is om de Haagse regio aan te wijzen als ‘national living lab’, waar de wensen en vragen op het gebied van zorg van de inwoners het uitgangspunt zijn en (zorg)organisaties de antwoorden geven.

Vorig artikelFestival of Nine Lessons and Carols 2019
Volgend artikelVoorstel Openbaar Vervoer

2 REACTIES

  1. J.P. Stock zei…
    Ik geef maar 1 reactie. BRONOVO MOET BLIJVEN MÉT EEN SEH !!

    3 december 2019 om 17:48

  2. Ernestsalsa zei…
    Prachtig opgemaakt rapport met één belangrijke op/aanmerking: op al die bijeenkomsten zijn in totaal ca. 700 mensen geweest (corrigeer me als ik het mis heb). Een behoorlijk deel van de aanwezigen was kritisch tot ronduit afwijzend over de beslissing om Bronovo te sluiten. De FB groep Bronovo MOET blijven heeft al 3.800 leden die grotendeels tegen sluiting van Bronovo zijn. Vooral het ontbreken van een SEH voor Noord DH, Voorburg/Leidschendam, Wassenaar en Scheveningen is een gotspe! Ik beaam dan ook wat J.P. Stock schrijft: #bronovomoetblijven

    3 december 2019 om 19:10

Reacties zijn gesloten.