Gezocht: secretaris wijkvereniging Benoordenhout

Wijkvereniging Benoordenhout in Den Haag

De wijkvereniging Benoordenhout heeft twee doelstellingen: belangenbehartiging voor de gehele wijk en versterken van de verbinding in de wijk. De wijkvereniging is het eerste aanspreekpunt van gemeente en stadsdeel voor zaken die de wijk aangaan en zij wordt steeds meer betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering. De wijkvereniging heeft 1900 leden en is actief op vele gebieden: ruimtelijke ordening, de doelgroepen jeugd, ouderen en expats, duurzaamheid etc. De wijkvereniging bestaat uit vrijwilligers en is georganiseerd in één bestuur en verschillende commissies. In de maandelijkse bestuursvergadering worden alle activiteiten van de wijkvereniging besproken. Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). Ten behoeve van het bestuur hebben wij een vacature voor een secretaris.

Secretaris van het bestuur

De secretaris is de spin in het web en zorgt samen met de voorzitter voor verbinding binnen het bestuur. Hij/zij bereidt de maandelijkse bestuursvergadering voor, notuleert deze en volgt actiepunten op. De secretaris coördineert het jaarplan en jaarverslag, zorgt voor verspreiding van de stukken en de organisatie van de ALV. Hij/zij adviseert het bestuur op het gebied van verenigingszaken, communicatie en is het juridisch geweten van het bestuur. De secretaris zorgt ook voor de verspreiding van de nieuwsbrief aan de leden.

Reactie

Indien U ervaring met bestuurlijke zaken heeft, in het Benoordenhout woont en geïnteresseerd bent, maken wij graag tijd vrij om kennis te maken. Neem dan contact op met Chance Pennington de Jongh, voorzitter van wijkvereniging, via  voorzitter@wvbn.nl of 0622608229.

Vorig artikelLandelijke Opschoondag 20 maart: help mee onze wijk opruimen!
Volgend artikelRenovatie van Aloysius-gebouw van de Europese School Den Haag voltooid