Herontwikkeling ANWB terrein: Wassenaar kiest voor harde confrontatie

Hoofdkantoor ANWB
Hoofdkantoor ANWB. Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

De herontwikkeling van het ANWB-terrein raakt de de leefbaarheid van het Benoordenhout en Park Clingendael. Om die leefbaarheid te beschermen hebben de verschillende belanghebbenden uit de wijk zich verenigd. Gezamenlijk namen ze deel aan  participatiebijeenkomsten; zie verslag 4 nov. en 5 dec. 2020 op deze site. Het plan dat de gemeente Wassenaar nu presenteert is voor de belanghebbenden aanleiding voor onderstaand persbericht.                                                                               

 

PERSBERICHT

Bewoners van Benoordenhout de dupe van megalomane bouwplannen van de gemeente Wassenaar op ANWBterrein

De ANWB verlaat haar gebouwen in Benoordenhout en heeft in VVD wethouder Wassenaar van de gemeente Wassenaar een goede vriend gevonden om de hoofdprijs te krijgen. De gemeente Wassenaar heeft zoals elke gemeente een woningbouwopgave. Zij ziet nu haar kans schoon om een groot deel hiervan op hun gemeentegrens ver buiten hun dorpskern te realiseren. Met het voornemen om een klein dorp met circa 425 woningen met flatgebouwen van 47 meter hoog te realiseren op een zeer bescheiden stukje grond naast het prachtige park Clingendael ontstaat een ongekend kolossaal bouwvolume. Beoogd koper van het ANWB terrein, ontwikkelaar ABB, is spekkoper en de buurt de dupe.

Wij, de Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, vertegenwoordigers van bewoners Van Alkemadelaan en de Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael hebben ons als belanghebbenden verenigd. Wij hebben de afgelopen maanden met een positieve insteek geprobeerd om een kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling van de huidige ANWB locatie te krijgen en hierin de gemeente Wassenaar mee te krijgen. Het gaat immers om verstrekkende aantasting van de leefbaarheid van onze wijk en Park Clingendael.

Er is een bizarre situatie ontstaan waar de gemeente Wassenaar die beleid maakt, geen enkel belang deelt met de bewoners die de consequenties van het beleid moeten dragen. Je zou van de gemeente Wassenaar verwachten dat ze luistert en haar buren serieus neemt. In plaats daarvan organiseert zij samen met de ontwikkelaar en de ANWB zogenaamde participatiebijeenkomsten, waarin de uitkomst al op voorhand vast staat. Na vier bijeenkomsten kwam de Wassenaarse aap uit de mouw: geen ruimte voor participatie en wel keiharde eisen. De gemeente Wassenaar kiest voor een meedogenloze confrontatie met haar buren. De geluiden en voorstellen van de belanghebbenden blijken aan dovemansoren gericht.

Van de gemeente Den Haag mag je verwachten dat zij opkomt voor de belangen van haar inwoners. Het lijkt echter alsof de Haagse VVD haar partijgenoten in Wassenaar belangrijker vindt dan de burgers die zij moeten vertegenwoordigen.

De druk op de leefbaarheid van Benoordenhout is door tal van woningbouwprojecten de afgelopen jaren al enorm toegenomen. Het monumentale gebouw van de ANWB is in de afgelopen decennia uitgebouwd tot een lelijk allegaartje van kantoorgebouwen, sterk detonerend met haar prachtige omgeving en park Clingendael. De vraag naar nieuwe woningen vormt een goede basis voor herontwikkeling. Dat vinden wij als belanghebbenden ook, maar wel op een passende manier. Het is onacceptabel dat hier een gigantisch bouwwerk voor in de plaats komt. Nu is de kans om van deze unieke locatie eindelijk iets moois te maken met minder bouwvolume en minder woningen dan de eenzijdig opgelegde 425. Iets moois dat recht doet aan de verbinding van de stad Den Haag met een van haar mooiste buitengebieden. Een plek waar iedereen nu en in de toekomst volop van moet kunnen genieten.

Wij komen in opstand en eisen van onze gemeente Den Haag ondersteuning en van de gemeente Wassenaar dat zij luistert naar de omwonenden en niet vanuit de bestuurskamer haar wil oplegt. Wij verwachten op heel korte termijn een passende reactie.

Vorig artikelKunstwedstrijd, ook voor jongeren
Volgend artikelExpat Guide

3 REACTIES

  1. Houdt onze wijkgenoot de heer Rutte op 22 februari as, om 20.00 uur, niet een zgn. Zoom bijeenkomst georganiseerd door Ockje Tellegen? Een mooie gelegenheid om ons ongenoegen goed duidelijk te maken, nietwaar!?
    Aanmelden via secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl.
    Groet,
    Dick Ultee

  2. is beantwoord via de mail. bericht doorgestuurd naar voorzitter, die weer een reactie heeft gestuurd aan de heer Ultee.

  3. Tja nu is de tijd van (in)spreken voorbij en moet er iets gebeuren waardoor zowel ANWB als de respectieve VVD-fracties incl. onze buurtbewoner zich achter de oren gaan krabben….. Ik ben bang dat het tijd wordt iets wat niet des Benoordenhouters is: actie!

Reacties zijn gesloten.