HMC: klaar voor de toekomst

HMC SPEERPUNTEN IN STRATEGISCHE KOERS 2020-2024
Beeld: HMC

Ziekenhuis voor Haagse regio benoemt speerpunten in strategische koers 2020-2024

DEN HAAG – In Haaglanden Medisch Centrum krijgen patiënten de beste medisch specialistische zorg dicht bij huis. Nu, en in de toekomst. De basis hiervoor is gelegd in de strategische koers ‘HMC klaar voor de toekomst 2020-2024’. Kern: HMC is hét topklinische stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod waarin rekening is gehouden met de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Onze speerpunten zijn ons HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum. Daarnaast bieden we bijzondere en hoogwaardige vormen van zorg voor mensen met kanker.

> read in English: A future-proof HMC! Strategy for 2020-2024

“Elke patiënt heeft recht op de beste zorg, op een manier die past bij zijn of haar wensen. Dat vraagt om een organisatie die continu vernieuwt en meegroeit,” zegt Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur van HMC. “Met deze invulling van de strategische koers kunnen wij optimaal sturen op een toekomstbestendig ziekenhuis. Maar minstens zo belangrijk voor de toekomst is de drive die ik HMC zie: van verpleegkundige tot medisch specialist en van onderzoeker tot laborant, iedere HMC-medewerker wil de beste zorg aan patiënten leveren. Op een gastvrije en innovatieve manier. Dat doen we met elkaar en daar ben ik trots op.”

Keuzes maken

Toekomstbestendige zorg betekent ook: keuzes durven maken. Wolf: “Wij kiezen voor verplaatsing van zorg naar de wijk en naar patiënten thuis waar dat kan: zorg dichtbij. Voor twee krachtige speerpunten waar patiënten ons niet alleen vanuit de Haagse regio maar vanuit het hele land voor opzoeken: HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum. En ook voor een herbevestiging van onze kernwaarden ‘liefde en lef’. Dezelfde kernwaarden van waaruit we in 2019 de eerste keuzes durfden te maken voor verplaatsing en concentratie van onze zorg. Door deze keuzes kunnen we in een krappe arbeidsmarkt de Haagse regio toch een breed zorgaanbod bieden, kunnen we de acute, hoogcomplexe zorg veilig en verantwoord organiseren en kunnen we investeren in onze speerpunten.”

Zorg samen en dichtbij

Naast een poliklinische locatie in Wassenaar biedt HMC klinische en poliklinische zorg tot zeker 2024 op drie ziekenhuislocaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo (weekziekenhuis voor planbare zorg) en HMC Westeinde. Wolf: “Tegelijk werken we toe naar steeds meer zorgverlening dichtbij de patiënt. We onderzoeken welk innovatief zorgaanbod we straks gaan bieden in het verzorgingsgebied Benoordenhout, Scheveningen en Wassenaar: in de wijk, in (huisarts)praktijken en bij mensen thuis. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de zorgbehoefte van (kwetsbare) ouderen en patiënten met chronische aandoeningen. En we kijken hoe we de zorg steeds meer digitaal kunnen aanbieden. Dit doen we samen met partners in ons regionale zorgnetwerk. Want passende zorg voor en rond de patiënt ontwikkel je samen.”

Werkplezier

HMC investeert ook in werkplezier: “We vinden het belangrijk dat medewerkers meedenken over verbetering van de zorg. De inbreng van verpleegkundigen is hierbij essentieel. Als opleidingsziekenhuis leiden we medewerkers op, doen we onderzoek en wisselen we kennis uit met zorgverleners in de regio. Dat maakt ons een aantrekkelijke werkgever, wat belangrijk is om onze ambities voor de zorg te realiseren,” aldus Wolf.

Liefde en Lef

HMC streeft er elke dag naar om patiënten en hun naasten in HMC zorg met liefde en lef te geven. “Liefde tonen we door echt naar patiënten te luisteren en zoveel mogelijk samen te beslissen,” zegt Wolf. “Door de zorg te vernieuwen en verbeteren voor en mét de patiënt. Lef tonen we door ons streven om steeds te innoveren en de zorg nog beter te maken. En door samen keuzes te maken over zorg die we bieden, en met de patiënt over vorm waarin zij deze zorg bij ons willen afnemen. Daar werken we dagelijks met plezier aan. We zijn ervan doordrongen dat ieder mens anders is en iets anders nodig heeft. Iedereen is welkom!”

  • Lees hier de strategische koers ‘HMC klaar voor de toekomst 2020-2024’.
  • Wil je snel weten wat de hoofdpunten zijn? Bekijk dan de korte video waarin Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur, de strategische koers van HMC toelicht. En bekijk de liefde&lef-video over HMC.
  • Bekijk hier de infographic van de strategische koers

Onze speerpunten bijzonder zorgaanbod op een rij:

  • Met één van de grootste Spoedeisende Hulpen van Nederland als entree kunnen patiënten in HMC 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht voor alle denkbare acute zorg. Ons HMC Traumacentrum is een regionaal Level 1 multi-traumacentrum: hét centrum voor hoog complexe acute zorg en acute interventiesop het hoogste niveau. Daar staan we om bekend. We investeren hier stevig in, in samenwerking met het Haga ziekenhuis en het LUMC.
  • Mensen komen nu al van heinde en verre naar het HMC Neurocentrum. Specialisten behandelen hier ziekten en neurologische aandoeningen aan de hersenen, wervelkolom, zenuwen, het ruggenmerg en de spieren. We investeren de komende jaren verder in deze hoog complexe en zeer specialistische zorg met de nieuwste technieken en behandelmethoden, mede in samenwerking met het LUMC.
  • In ons HMC Kankercentrum bieden we een hoogwaardig zorgaanbod voor patiënten met kanker. We onderscheiden ons in kwaliteit en de toegankelijkheid en werken voor topklinische kankerzorg samen met het LUMC. Voor de behandeling van een aantal zeldzame vormen van kanker komen patiënten uit de wijde omtrek naar ons toe.
Vorig artikelPilot buslijn 20 van start
Volgend artikel“Bronovo MOET blijven” is boos!