Informatiebijeenkomst herontwikkeling ANWB-terrein

ANWB hoofdkantoor in Den Haag
ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Op 26 september is er vanuit de Gemeente Wassenaar een brief uitgegaan naar bewoners in de buurt van het ANWB-gebouw. Niet iedereen in de nabije omgeving heeft die brief ontvangen. Vandaar een versie hier op onze website.

Datum: 26 september 2018, Datum verzending: 26 september 2018
Behandelaar: J. Engelbert
Ons zaaknummer: Z-25347-33266/2
Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst herontwikkeling ANWB-terrein

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u woont of werkt in de omgeving van het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg 220.

De ANWB bezit al sinds 1960 een hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg. Een gedeelte van het complex heeft de afgelopen jaren echter haar bestemming als kantoor verloren. Hierdoor worden delen van het gebouw momenteel niet benut. Hoewel de ANWB als eigenaar de afgelopen jaren heeft geprobeerd deze delen te verhuren, is hiervoor geen duurzame invulling gevonden. De ANWB voelt zich, ook vanuit historisch perspectief, met deze locatie verbonden en heeft daarom de mogelijkheden onderzocht om in Wassenaar gevestigd te blijven. Dit in combinatie met de herontwikkeling van een gedeelte van het terrein.
De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Hierbij is woningbouw als een realistisch scenario besproken. Hiervoor is door de gemeente Wassenaar een startnotitie opgesteld. In deze startnotitie staat het kader voor de herontwikkeling.

Voorgaand aan besluitvorming willen wij u graag over deze kaders informeren tijdens een bijeenkomst op:

Donderdag 11 oktober van 19.00-21.00 uur

(inloop vanaf 18.30 uur)

U bent die avond van harte welkom op het ANWB-hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg 220.

Programma bijeenkomst
19.00 uur Welkom
19.05 uur Toelichting door Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB, over de aanleiding en het doel van de herontwikkeling
19.15 uur Toelichting door Kees Wassenaar, wethouder gemeente Wassenaar, over de rol van de gemeente en het proces. Hoe verloopt onder andere de besluitvorming?

19.25 uur Toelichting door Wanda Stok, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Wassenaar over de startnotitie. Wat staat hier nu in?

Vanaf 19.30 uur stopt het plenaire gedeelte en kunt u bij de diverse medewerkers en
bestuurders uw vragen stellen.
21.00 uur Einde

Heeft u nu al een vraag die u graag tijdens de informatiebijeenkomst beantwoord wilt zien? Stuur deze dan naar anwb@wassenaar.nl.

Aanmelden

Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn, dan vragen wij u in verband met de voorbereidingen om u uiterlijk 8 oktober aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar anwb@wassenaar.nl. Vermeld hierbij uw achternaam en het aantal personen dat de bijeenkomst zal bezoeken. Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de voorbereiding van de bijeenkomst.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u alle verstrekte informatie na 11 oktober raadplegen via de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/anwb. Vanaf die datum kunt u hier ook terecht voor de complete startnotitie en voor informatie over het vervolg van het proces en de mogelijkheden voor inspraak.

VragenHeeft u vragen over deze brief of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met projectleider Joke Engelbert via anwb@wassenaar.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14070.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 11 oktober!

Met vriendelijke groet,

namens de gemeente Wassenaar,

Wanda Stok
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Teamleider Borging en Realisatie

Vorig artikelSTATUTEN
Volgend artikelContactClub Benoordenhout 55+