Jaap de Hoop Scheffer – CCB lezing 15 december, 15.00 uur

europa vlag

‘Een wereld met twee supermachten; o Europa! let op uw saeck’

Dit is de titel van de lezing van Jaap de Hoop Scheffer op woensdag 15 december a.s. om 15.00 uur. ContactClubBenoordenhout 55+ is buitengewoon verheugd deze lezing aan te kunnen bieden, vooral ook omdat eerdere lezingen van Jaap de Hoop Scheffer bijzonder werden gewaardeerd.

Zoals waarschijnlijk bekend was onze wijkgenoot Jaap de Hoop Scheffer voorheen o.a. minister van Buitenlandse Zaken, Secretaris-Generaal van de NAVO en hoogleraar International Relations and Diplomatic Practice aan de Haagse faculteit van de Universiteit van Leiden. Nu is hij o.a. voorzitter van de nationale Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Lezing via Zoom

Vanwege de Corona-omstandigheden wordt deze lezing niet fysiek, maar via Zoom gegeven. U kunt de lezing alleen op 15 december om 15.00 uur volgen: de lezing wordt niet opgenomen.

De lezing is gratis voor leden van de CCB. Zij krijgen automatisch via hun bij ons bekende e-mailadres een link naar de Zoom bijeenkomst met daarbij een korte instructie.

Anderen kunnen tegen betaling van € 5,- deelnemen; dat geldt dus ook voor die leden van de Wijkvereniging die geen lid van de CCB zijn. Als u wilt deelnemen, moet u zich:
1.     aanmelden per e-mail naar jh.vankreveld@ziggo.nl én
2.     uiterlijk 6 december 2021 € 5,- overmaken naar NL49INGB0005517759 van de ContactClub Benoordenhout Evenementen Den Haag met vermelding van ‘lezing 15 december’.
U ontvangt dan enkele dagen voor 15 december een e-mail met een link naar deze Zoom bijeenkomst en een korte instructie.

Vorig artikelUpdate herontwikkeling ANWB
Volgend artikelBenoordenhoutseweg veiliger