Kies uw favoriete plan voor de wijk

Kano in water neuhuyskade
Foto: 070fotograaf, Frank van der Leer

Weet u het nog? In november vorig jaar maakten we bekend dat de gemeente € 40.000,-                beschikbaar stelde voor de uitvoering van één of meer plannen ter verbetering van onze wijk. U reageerde met groot enthousiasme: ruim honderd ideeën werden ingestuurd. Na een eerste selectie door wijkbewoners gingen er vervolgens zo’n tachtig plannen naar de gemeente. Diverse deskundigen hebben daar de plannen op haalbaarheid getoetst. Praktische, technische en financiële aspecten speelden een rol, maar ook de bestaande regelgeving en de beheer- en bestemmingsplannen. Uiteindelijk zijn er vijftien plannen overgebleven. U mag hieruit een keuze maken.

Kies uw favoriete plan(nen)

U heeft intussen een brief van de gemeente ontvangen, met daarin een persoonlijke stemcode. U kunt deze code eenmalig gebruiken om het budget van € 40.000, – te verdelen over uw favoriete plannen. Stemmen is mogelijk tot en met zondag 28 maart.   Ga naar naar: www.benoordenhoutbegroot.denhaag.nl

Op vrijdag 9 april maakt de gemeente de winnaar(s) bekend.

Vorig artikelStemmen in Benoordenhout
Volgend artikelInformatiebijeenkomst herontwikkeling ANWB-locatie