Notitie over herontwikkeling ANWB-terrein

Hoofdkantoor ANWB
Hoofdkantoor ANWB. Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

De herontwikkeling van het ANWB-terrein heeft al langere tijd de aandacht van onze wijk.
Nu de ANWB heeft besloten het terrein te verlaten komt ook het hoofdkantoor, dat met zijn kenmerkende koepel een monumentenstatus heeft, beschikbaar voor een nieuwe invulling.
Het gehele terrein behoort tot de gemeente Wassenaar, de directe omgeving tot de gemeente Den Haag en meer in het bijzonder: tot het Benoordenhout. Dat betekent dat de nieuwe inrichting van het terrein van invloed is op de leefbaarheid van onze wijk.

Belanghebbenden bundelen krachten

Om die leefbaarheid te beschermen hebben verschillende partijen hun krachten gebundeld. Behalve de Wijkvereniging Benoordenhout zijn dat: de Stichting Wijkbelangen Uilennest (behartigt de belangen van de bewoners aan de Wassenaarseweg), de bewoners van de Van Alkemadelaan 70 t/m 116, en de Tuinvereniging Clingendael.

Voor de herontwikkeling van het ANWB-terrein is de gemeente Wassenaar een samenwerking aangegaan met ABB Bouwgroep. Zij heeft toegezegd omwonenden te betrekken bij de plannen. Daartoe is een participatietraject gestart. Op 26 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats. De verschillende belanghebbende partijen waren hiervoor uitgenodigd. Zij waren echter niet tevreden over de inhoud en het verloop van de bijeenkomst. Daarom hebben de belanghebbenden een notitie opgesteld, waarin hun uitgangspunten voor de herontwikkeling van het terrein staan opgesomd.

Zes thema’s

De uitgangspunten voor herontwikkeling zijn onderverdeeld in de volgende zes thema’s:

  1. Overeenstemming over het te volgen proces
  2. (Her)ontwikkeling van de bebouwing; maximaal 250 woningen; laagbouw aan de           randen en bouwhoogte maximaal de hoogte van het huidige ANWB-kantoor
  3. Herontwikkeling mag niet leiden tot hogere verkeersdruk in de wijk
  4. Ecologische waarden van het park moeten gerespecteerd worden
  5. Klimaatneutraal en energieneutraal bouwen
  6. Heroverweging van het percentage sociale koopwoningen; zorg voor voldoende       voorzieningen

De notitie is op 2 november 2020 beschikbaar gesteld aan de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag, de Provincie Zuid-Holland, ABB Bouwgroep en de ANWB.

Vorig artikelSpeel de interactieve speurtocht ‘De Haagse Dierentuin’!
Volgend artikelHelp mee tegen corona

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.