Pilot buslijn 20 van start

Buslijnen in benoordenhout
Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Pilot met buslijnen 20 en 30 van start

Op maandag 12 oktober 2020 start een korte pilot met de bestaande buslijn 20. Deze bus rijdt vanaf de Jozef Israëlslaan op twee manieren de wijk in naar Duinzigt en dan weer terug naar Den Haag Centraal. Er komen geen extra bussen bij, dus de frequentie van het huidige traject van buslijn 20 (via de Oostduinlaan, de Ruychrocklaan en de Van Hougenhoucklaan naar Duinzigt) wordt gehalveerd. De andere helft volgt tot 10 januari 2021 als buslijn 30 de nieuwe route die vanaf de Jozef Israëlslaan via de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan naar Duinzigt rijdt. Bij het ziekenhuis Bronovo komen de trajecten weer samen.

De wijkvereniging heeft vragen gesteld en een verzoek bij de gemeente uit staan om in gesprek te gaan over realistische succescriteria voor deze korte pilot. Dat is van groot belang omdat het succes van deze pilot bepaalt of er een tweede pilot van “vraagafhankelijk vervoer voor Clingendael” wordt opgestart. De wijkvereniging snapt niet hoe deze twee pilots aan elkaar gekoppeld kunnen worden en heeft om uitleg gevraagd.

Hier kunt u de pdf inzien

Tot slot is de wijkvereniging van mening dat deze pilot de bestaande OV-problemen van het Benoordenhout nauwelijks oplost omdat Clingendael nog steeds geen toegang heeft tot regulier OV en het Benoordenhout als enige Haagse wijk nog steeds geen rechtstreekse verbinding heeft met het centrum van de stad. Daar zullen we ons voor blijven inzetten.

Vorig artikelBenoordenhout reageert op verhuizing ANWB hoofdkantoor
Volgend artikelHMC: klaar voor de toekomst