Benoordenhuis

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 

Bisschopstraat 5
2595 XH Den Haag
tel. 324 05 72
Het gebouw
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft de beschikking over een wijkcentrum, 't Benoordenhuis, gelegen aan de Bisschopstraat 5. Het gebouw beschikt over 2 zalen, een vrij grote zaal voor niet meer dan 50 personen en een kleine voor circa 15 personen. De zalen kunnen door middel van een schuifwand tot één ruimte worden samengevoegd. In de kleine zaal bevindt zich een ruime bar. De grote zaal kan via een luik ook door de bar worden bediend. Achter de bar is een keuken gelegen. De keuken strekt overigens niet tot het bereiden van warme maaltijden.

Gebruik
Het gebouw staat primair ten dienste aan activiteiten, die structureel dan wel incidenteel door de Wijkvereniging worden georganiseerd of geïnspireerd.
De ruimtes worden voorts op niet-commerciële basis gebruikt voor sociale en culturele groeperingen uit het Benoordenhout voor bijeenkomsten van allerlei aard o.m. op het gebied van gezelligheid bridge, schaken), fitness (yoga, volksdansen), lezingen etc. (zie verder onder activiteiten). Daarnaast kunnen ook verenigingen, die een wat minder sterke band hebben met het Benoordenhout in het gebouw terecht voorzover de beschikbare ruimte dat toelaat. VvE's kunnen tegen vergoeding gebruik maken van 't Benoordenhuis voor vergaderingen. Ook voor het geven van cursussen leent de ruimte zich goed.

Beheer en gebruik van de zalen
Het wijkgebouw wordt beheerd door een beheerder en een bestuurslid met de portefeuille Benoordenhuis.

Voor informatie over het wijkgebouw en verhuur van de zalen kan men zich wenden tot Mirjam Kroemer - benoordenhuis@wvbn.nl of 06-20384748.

Gastvrouwen/heren
Informatie en opgave bij Mirjam Kroemer - benoordenhuis@wvbn.nl of 06-20384748.

Activiteiten 't Benoordenhuis
- Haagse Bridgebond, maandag, dinsdagavond, woensdag en vrijdagmiddag. Contactpersoon: Martine Bagijn, 070 306 1106, email: martine.bagijn@ceon.nl.
- Schaken, Schaakclub Benoordenhout, woensdagavond. Info: hr H. van Bommel tel. 070-3280201.
- Yoga, vrijdagochtend; info: Mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67
- Redubeth, donderdagavond; info: Mw. E. Goossens, tel 324 86 07
- Haagse Orchideeën Kring; info: Mw. Mayke Kok, tel. 071-5613878
- Contact Club Benoordenhout (55+); info: Dhr. J.Krefeld tel. 06-47787109

Naast de bovengenoemde vaste activiteiten vinden incidentele activiteiten plaats zoals kunstexposities, lezingen, films etc.

Huur wijkcentrum 't Benoordenhuis
Tarieven zaalhuur
Hele jaar*OchtendMiddagAvondWeekend
Grote zaal€ 50€ 50€ 100€ 150
Incidenteel**OchtendMiddagAvondWeekend
Grote zaal€ 100€ 100€ 150€ 250

** Deze tarieven gelden voor incidentele gevallen. * Deze tarieven gelden voor wekelijks of maandelijks gebruik van de zalen gedurende het hele jaar (minimaal 45 dagdelen). 


De zaal wordt niet verhuurd aan particulieren voor het vieren van (kinder-)feesten,  bruiloften, verjaardagen enz..

Contact: Mirjam Kroemer - benoordenhuis@wvbn.nl of 06-20384748.

Geen opmerkingen: