De Wijk

Benoordenhout 1757

Het Benoordenhout is gebouwd in de periode 1894 (bouw Nassaubuurt) tot ca. 1950 (Duinzigt 1970). De stedebouwkundige opbouw van het Benoordenhout is ontleend aan de van oudsher aanwezige wegen en patroon van waterlopen..

Doordat het gebied Benoordenhout niet in een keer tot het grondgebied van Den Haag behoorde en ook de aanwezigheid van de landgoederen een stempel drukte op de ontwikkeling van het gebied, is de stedebouwkundige hoofdopzet al vroeg herkenbaar. De wijk wordt van oudsher begrensd door de Benoordenhoutseweg, de toenmalige begrenzing van de polder Benoordenhout met het Haagse Bos. De Wassenaarseweg vormde dé ontsluitingsweg van het gebied met Wassenaar en Den Haag, langs deze weg lagen de verschillende landgoederen. De Waalsdorperweg vormde de scheiding met duinlandschap.


De wijk telt 12.799 inwoners en 6.770 woningen. De gemeenteraad heeft de wijk in 1996 aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet. De ruimtelijke kwaliteiten vloeien voort uit de aanleg van de landgoederen in de 19e eeuw en de stedelijke uitleg in het begin van de vorige eeuw. Het karakteristieke gevelbeeld en de heldere stedenbouwkundige structuur geven de wijk een monumentale uitstraling. Het Benoordenhout is opgedeeld in zes buurten:
  • Nassaubuurt
  • Clingendaal
  • Duinzigt
  • Waalsdorp
  • Arendsdorp
  • Van Hoytemastraat en omgeving

Het statige Benoordenhout is een zeer gewaardeerde en typisch Haagse woonwijk. De huizen zijn ruim en comfortabel. Naast enkele grote villa’s bestaat de wijk uit herenhuizen, eengezinswoningen en appartementen. Het eigen woningbezit domineert.
Sommige delen van de wijk kennen een mengeling van kantoor- en woonfuncties zoals de Nassaubuurt, Carel van Bijlandtlaan, de Raamweg en de Benoordenhoutseweg. De ligging ten opzichte van het stadscentrum en de uitvalswegen is zeer gunstig. De wijk wordt begrensd door landgoederen zoals Clingendael en Oosterbeek.
In de wijk zelf liggen het landgoed Oostduin-Arendsdorp en de Bosjes van Zanen. Deze groene zones, zoals ook het Rosarium op het Jozef Israëlsplein, geven de wijk een residentiële uitstraling. 

TIP! Het Haags Milieucentrum heeft drie mooie wandelingen beschreven die grotendeels het Benoordenhout beslaan. 1. City Duin Wandeling 'Tussen dorp en wildernisse', 2. City Duin Wandeling Speurgids en 3. Het City Duinpark, daar moeten we naartoe.

De Jan van Nassaustraat is het architectonisch boegbeeld van de Nassaubuurt. De Van Hogenhoucklaan is een karakteristieke brede laan met fraaie boomgroepen. Het monument De Hogenhout was ooit een woonhotel, maar werd jarenlang als kantoor gebruikt. Sinds enige tijd heeft het gebouw weer een woonbestemming.
In het Benoordenhout vindt u:
  • veel parken en ander groen
  • ruim aanbod van winkels
  • scholen verspreid door de wijk
  • goede sportmogelijkheden in en rondom de wijk
Klik op de kaart om weer te geven in Google Maps

Geen opmerkingen: