Doel

Het doel van de Wijkvereniging Benoordenhout is de behartiging van het leefmilieu in de meest ruime zin, alsmede van de belangen van de individuele bewoners van het Benoordenhout.

Wat doet de wijkvereniging concreet ?

  1. Zij treedt namens de wijkbewoners op onder meer in zaken als bouw- en bestemmingsplannen, milieu-aangelegenheden en bij aangelegenheden op het gebied van verkeer en vervoer.
  2. Zij geeft zesmaal per jaar een wijkblad uit, dat huis-aan-huis wordt bezorgd.
  3. Zij organiseert sociaal-culturele evenementen voor jong en oud, zoals de koninginnedagviering, de zeepkistenrace, exposities in het wijkcentrum en een jaarlijks evenement.
  4. Zij beheert het wijkcentrum 't Benoordenhuis.
  5. Onder haar verantwoordelijkheid fungeren de Commissie Belangenbehartiging Ouderen en de Contactclub Benoordenhout ten behoeve van de 55+ bewoners in de wijk.
  6. Zij beheert deze website en online omgeving.
U kunt de wijkvereniging steunen door actief deel te nemen in de werkgroepen of commissies die zich met een specifiek aspect van het werkterrein van de wijkvereniging bezighouden of voor een of meer dagdelen per week op te treden als gastheer/gastvrouw in het wijkcentrum. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bestuur.

Geen opmerkingen: