Historie

Het Benoordenhout is het gebied, dat begrensd wordt door het Haagse Bos, de Landscheidingsweg, het Hubertuspark en de Raamweg. Het ontleent zijn naam aan het Haagse Bos; het lag immers ten noorden van het bos.
Tot in de 20e eeuw was het Benoordenhout een landelijk gebied met grote buitenplaatsen zoals Oostduin, Arendsdorp, Clingendael, Oosterbeek en Waalsdorp. Hier en daar lagen boerderijen en tuinderijen.
In 1894 werd met de bouw van het Nassaukwartier begonnen. Het grootste deel van het Benoordenhout was destijds eigendom van de Gravin van Bylandt. In verband met de plannen tot stadsuitbreiding van Den Haag verkocht de gravin geleidelijk aan steeds meer gebied aan de gemeente.

In het begin werden er alleen woonhuizen voor particulieren gebouwd, zoals de gravin dat bij de verkoop van de grond had bepaald, maar spoedig volgden scholen en winkels en andere openbare gebouwen.
Bekende architecten hebben hun stempel op de wijk gedrukt, zoals H.P. Berlage, J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld.

De enige drie doorgaande landweggetjes van destijds, de Benoordenhoutseweg, de Wassenaarseweg en de Waalsdorperweg, zijn heden ten dage drukke verkeersaders. Van de brede vaarten langs die weggetjes zijn nog steeds sporen over: de sloten langs Wassenaarse- en Benoordenhoutseweg.


Gelukkig is er nog meer over van vroeger. Hoewel er in de 20e eeuw op grote schaal is gebouwd, is veel van het oude gespaard gebleven. Zo zijn er in het Benoordenhout nog steeds mooie parken, zoals Oostduin-Arendsdorp en Clingendael en zijn er nog steeds oude lanen met allure, zoals de Van Hogenhoucklaan (vroegere boerderij).

Voor wie het leuk vindt zijn er mooie foto's van vroeger te bekijken op de site van het gemeentearchief.

In 1996 is het Benoordenhout aangewezen als beschermd stadsgezicht. Toch moeten we waakzaam blijven. Er zullen steeds bouwplannen gemaakt worden. De wijk telt nu 13.000 inwoners en is wegens haar gunstige ligging vlakbij centrum, uitvalswegen en station een zeer gewilde plek, zowel voor bewoning als voor kantoorbouw.

Het zorgen dat het groen en het historische karakter van de wijk behouden blijft, is een van de belangrijkste taken die de wijkvereniging zich stelt.

Geen opmerkingen: