Petitie ‘Hart voor Meijendel’

Werkgroep ‘Hart voor Meijendel’ vroeg begin juni aandacht voor de bedreiging van de natuur in natuurgebied Meijendel door steeds meer recreanten. Zij stuurde een brandbrief aan politici op alle bestuurlijke niveaus en een actiebrief aan natuurbeschermings-organisaties. Ook uitte ze haar zorgen in de media.

Teken de petitie vóór 22 juni

Na de vele steunbetuigingen, start de werkgroep nu een petitie die bezorgde natuurliefhebbers kunnen ondertekenen. De petitie is gericht aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Ze vraagt om – samen met Wassenaar, Katwijk en Den Haag -passende maatregelen te nemen om dit kwetsbare Natura 2000 gebied voor achteruitgang te behoeden en te beschermen zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de natuurwaarden van dit gebied.                                                                                  Voor tekst en ondertekening petitie van ‘Hart voor Meijendel’, zie: https://petities.nl/petitions/bescherm-de-natuur-in-meijendel?locale=nl

Toelichting

Adrienne d’ Engelbronner, woordvoerster namens ‘Hart voor Meijendel’: “We hebben inmiddels gesproken met lokale en provinciale politici en diverse natuurbeschermingsorganisaties. Zij delen onze zorgen en willen ons steunen. Sinds de komst van het Monkeybos en door corona groeide het aantal recreanten van 900.000 naar 1,5 miljoen. Deze aantallen bezoekers kan dit kwetsbare Natura 2000 gebied niet aan. We moeten iets doen om het volume te beperken, anders blijft er van de natuur niets over. De natuur moet weer op 1”.

Ernst Klatte, lid van de werkgroep ‘Hart voor Meijendel’ en gepensioneerd jurist, voegt daaraan toe: “Meijendel is een waardevol natuurgebied dat twintig jaar geleden door Nederland is aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel voor bescherming onder de Habitatrichtlijn. Daarmee behoort Meijendel bij een Europees netwerk van kwetsbare natuurgebieden verenigd in Natura 2000. De Nederlandse overheid is verplicht deze gebieden te behoeden voor achteruitgang (artikel 6.2 Habitatrichtlijn)”. Dunea wil in het hart van Meijendel een ‘Parkpoort’ voor het Nationaal Park Hollandse Duinen realiseren. Met een vernieuwd bezoekerscentrum met uitgebreide speelfaciliteiten als centrale ontmoetingsplek. Ook zijn er al landelijke campagnes gestart om dit natuurgebied als recreatiegebied te promoten. “Door de te verwachten toename van het aantal recreanten in Meijendel dreigt de kwetsbare flora en fauna op een ontoelaatbare wijze onder druk te komen staan”, zegt Klatte. “Wij pleiten ervoor dat eerst de draagkracht van het gebied vastgesteld wordt, en dat vervolgens het maximale aantal bezoekers per dag wordt bepaald. We zouden graag zien dat bij de uitvoering van de plannen voor Nationaal Park Hollandse Duinen het natuurbelang boven recreatie en economisch belang gesteld wordt.”

 

 

Vorig artikelOldtimer Speurtocht
Volgend artikelIn gesprek over kunst en cultuur in Haagse Hout