Proefbeleid voor zeven evenementenlocaties

Persbericht van de Gemeente Den Haag

Evenementen zijn voor Den Haag van groot belang. Een divers aanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid en economie van onze stad. De afgelopen jaren is er een toename zichtbaar van meerdaagse festivals en er is sprake van een gevarieerder aanbod. Een mooie ontwikkeling, maar het zorgt soms ook voor de nodige overlast. De gemeente komt daarom met een set aan randvoorwaarden voor evenementen in de openbare ruimte. Dit jaar fungeert als proefperiode, waarbij de gemeente op reguliere basis contact legt met omwonenden en organisatoren om te evalueren.

Er zijn richtlijnen opgesteld voor:  geluid, flora en fauna en duurzaamheid voor de locaties: Malieveld, Zuiderpark, Lange Voorhout, Grote Markt, Strand-Noord, Scheveningen Haven en Westbroekpark.

Impactcategorieën
Evenementen met hoge bezoekersaantallen veroorzaken niet per definitie de grootste overlast. Vooral dance evenementen, meerdaagse muziekevenementen en evenementen die langer duren dan een aantal weken (circus, kermis) blijken de meeste overlast voor de omgeving te veroorzaken. In het locatiebeleid wordt daarom het begrip impactcategorie geïntroduceerd, met een maximum aantal evenementen per categorie op locatie.

Geluid en bescherming flora en fauna
Voor wat betreft geluid komen er maximale geluidsnormen voor de verschillende soorten evenementen per locatie. In parken en groene gebieden kunnen evenementen negatieve effecten hebben op de natuur door licht en versterkt geluid. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt, bijvoorbeeld via richtlijnen ter bescherming van bomen, broedvogels en vleermuizen.

Bereikbaarheid en op- en afbouw van een evenement
Merendeel van de evenementenlocaties is goed bereikbaar met OV en fiets. Een organisator dient zoveel mogelijk openbaar vervoer en fietsen te stimuleren. Bij evenementen met een grote impact op het verkeer (inclusief parkeren)kan er besloten worden tot extra maatregelen. Er worden algemene op- en afbouwperiodes en/of -tijden vastgelegd, waarbij het gebruik van de openbare ruimte in de directe omgeving zo lang mogelijk en veilig toegankelijk dient te blijven voor de bewoners.

Omgevingscommunicatie en plattegronden
De organisator is verantwoordelijk voor het informeren van bewoners en belanghebbenden in de directe omgeving over geluidhinder, omleidingen, parkeeroverlast en bezoekersstromen.

Op www.evenementen.denhaag.nl is alle relevante informatie rondom evenementen samengebracht, inclusief kalender.

Vorig artikelEekhoorns en boommarters weten faunabrug eindelijk te vinden
Volgend artikelAfspraak nodig voor bloedafname bij HMC

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in