Schriftelijke vragen van raadsleden: aan de slag gaan met de Van Alkemadelaan

De heer Peter Mekers, D66, de heer Maarten De Vuyst, GroenLinks en mevrouw Caroline Peeck, VVD, hebben op 9 juni 2023 schriftelijke vervolgvragen gesteld aan het college over de Van Alkemadelaan.
Zij omschrijven dat deze wijkontsluitingsweg absoluut niet als dusdanig is ingericht of wordt gebruikt. Dit, terwijl er met de Noordelijke Randweg en de Landscheidingsweg een betere route voor doorgaand verkeer voorhanden is. Er zijn problemen met veiligheid, geluidsbelasting en luchtkwaliteit. Kortom: deze laan moet aangepakt worden, concluderen de fracties. Zij wijzen ook op de eerder door mevrouw Marieke van Doorn (D66) gestelde vragen.
Als een aanpassing voor de korte termijn noemen de fracties het faciliteren van het oversteken van voetgangers ter hoogte van de Breitnerlaan, hetgeen de Van Alkemadelaan veel veiliger zou maken. Zij geven verder aan dat het terugbrengen van twee rijbanen naar één rijbaan de verkeersveiligheid fors zou verhogen en vragen of het college bereid is om dit op termijn in te voeren.

Vorig artikelVan Alkemadelaan Veilig overhandigt 1000+ handtekeningen aan wethouder
Volgend artikelSinterklaasintocht op zondag 26 november