Specialisten ouderengeneeskunde op Spoedeisende Hulp van HMC

Haaglanden Medisch Centrum heeft op 31 januari ’22 onderstaand persbericht verspreid.

Specialisten ouderengeneeskunde versterken SEH van HMC            

De Spoedeisende Hulp van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) wordt vanaf 1 februari versterkt met twee specialisten ouderengeneeskunde. De specialisten beoordelen met hun expertise of vaak langdurige ziekenhuisopnames voor kwetsbare ouderen kunnen worden voorkomen. Een extra hulpmiddel dat HMC heeft ontwikkeld ondersteunt de artsen en verpleegkundigen hierbij.

De Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde is een van de grootste en modernste spoedeisende hulpen van Nederland en goed toegerust op onverwachte omstandigheden. Als level-1 traumacentrum is HMC gespecialiseerd in het behandelen van slachtoffers van ernstige ongelukken, zoals verkeersongelukken of patiënten met acute neurologische aandoeningen. Op de SEH van HMC Westeinde komen jaarlijks meer dan 12.000 70-plussers, ongeveer een kwart van alle patiënten op de SEH. “Die zijn niet allemaal kwetsbaar, maar hoe ouder iemand is, hoe meer kans zij hebben op onderliggende klachten,” vertelt Gerard Jan Blauw van HMC, als internist gespecialiseerd in ouderengeneeskunde en als hoogleraar interne geneeskunde verbonden aan LUMC. Een oudere patiënt heeft vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Blauw: “Een 80-jarige patiënt komt bijvoorbeeld met klachten van een luchtweginfectie op de SEH, maar blijkt ook dementie te hebben. Deze patiënt kan dan mogelijk op een andere plek en op een andere manier betere zorg krijgen dan in het ziekenhuis.”

Kwetsbaarheidsscore binnen 1 minuut

Wanneer een patiënt op de Spoedeisende hulp terechtkomt wordt bepaald wat de klachten zijn en welke behandeling nodig is. In deze triage heeft HMC een extra screeningsinstrument ontwikkeld waarmee de verpleegkundige binnen een minuut met een kwetsbaarheidsscore kan bepalen of een oudere patiënt een potentieel kwetsbare patiënt is met onderliggende klachten en of een extra diagnose van de specialist ouderengeneeskunde zinvol is. De specialist bepaalt vervolgens in overleg waar de beste zorg kan plaatsvinden. Blauw: “Daarmee is dit project een nieuw voorbeeld van het bieden van de juiste zorg op de juiste plek”. De zorg voor de patiënt dicht bij huis bieden als het kan, en in het ziekenhuis als het nodig is. De juiste zorg op de juiste plek kan het ziekenhuis zijn, maar dat is zeker voor de oudere patiënt niet altijd het geval. Bij een acute ziekenhuisopname hebben ouderen vaker complicaties en moeten zij bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis blijven, zeker als ze kwetsbaar zijn.”

Scholingsprogramma

De specialisten ouderengeneeskunde starten op 1 februari en werken van 8.00 tot 20.00 uur op weekdagen op de SEH van HMC. Met een internist ouderengeneeskunde, werkzaam in het ziekenhuis en een specialist ouderengeneeskunde die werkzaam is in een verpleeghuis in Den Haag en in het ziekenhuis wordt gedetacheerd, komen de specialisten uit zowel de eerste als tweedelijnszorg. Zo kunnen zij hun kennis en kunde op de SEH delen en een brug slaan naar zowel de eerste- als tweedelijnszorg. Om het bewustzijn van de zorg voor ouderen te vergroten, volgen verpleegkundigen en artsen van de acute afdelingen van HMC een scholingsprogramma om onderliggende aandoeningen bij kwetsbare ouderen eerder te herkennen.

 

Vorig artikelSubsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal
Volgend artikelVerkiezingsdebat gemeenteraad 2022