Subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal

Met de subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal wil de gemeente Den Haag de vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van Haagse kwetsbare inwoners versterken. Het streven is dat alle inwoners naar behoefte en mogelijkheden een zelfstandig leven kunnen leiden en volwaardig en betekenisvol kunnen deelnemen aan de maatschappij. Organisaties die hieraan willen bijdragen door middel van activiteiten voor deze doelgroepen kunnen nu subsidie aanvragen. Het betreft een projectsubsidie van maximaal € 15.000 per project.

Voorwaarden

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen indien zij die gaan gebruiken voor een of meer van de volgende doelgroepen:

·      Ouderen (senioren)
·      Inwoners met eenzaamheidsproblemen
·      Mensen die lange tijd voor iemand zorgen (mantelzorgers)
·      Kwetsbare inwoners die hulp krijgen van vrijwilligers of maatjes
·      Inwoners met een beperkingouderen (senioren)

De activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
·      De activiteit zorgt dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen
·      De activiteit helpt deelnemers om goed voor zichzelf te zorgen; ze redden zichzelf en         kunnen meedoen
·      Bij het opzetten of uitvoeren van de activiteit werkt u samen met belangrijke partijen
·      U heeft een uitgewerkt plan om potentiele deelnemers te bereiken en te laten deelnemen

Het document met verdere voorwaarden per doelgroep en activiteit vindt u op de website van de gemeente Den Haag, klik op:                                  https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/669032

 

Vorig artikelGratis bomen op zaterdag 5 februari
Volgend artikelSpecialisten ouderengeneeskunde op Spoedeisende Hulp van HMC