Update herontwikkkeling ANWB-Clingendael

Hoofdkantoor ANWB
Hoofdkantoor ANWB. Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

Omwonenden buitenspel bij Herontwikkeling ANWB-Clingendael, nee toch?

Zoals bekend gaat de ANWB vertrekken uit Benoordenhout. Op de huidige locatie is grootschalige woningbouw voorzien. De gemeente Wassenaar bepaalt tot nu toe eenzijdig de spelregels, ABB-Bouwgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering. Een actieve groep van bewoners van het Benoordenhout trekt onder de noemer Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael samen met de wijkvereniging op en dringt erop aan dat er iets moois wordt gerealiseerd. Woningbouw die past bij onze wijk en park Clingendael en waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van Benoordenhout.

Op de achtergrond is er de afgelopen maanden weer een hoop werk verricht. Wij willen de zorgen en wensen van omwonenden omzetten in concrete actiepunten bij alle stakeholders die verantwoordelijk zijn voor de herontwikkeling van het ANWB terrein. In het voortraject bleek dat de gemeente Wassenaar, bij persoon van Kees Wassenaar, de verantwoordelijke Wassenaarse wethouder (VVD), geen rekening wenst te houden met de belangen van omwonenden. Ook de aangewezen Haagse wethouder stadsontwikkeling, Anne Mulder (VVD), heeft geen enkele blijk gegeven de belangen van zijn Haagse burgers te vertegenwoordigen. Daarentegen vonden wij steun bij Pluimgraaff en Bredemeijer van CDA Den Haag en was ook Joost van Rossum van Hart voor Wassenaar zeer behulpzaam in het verstrekken van informatie en stellen van kritische vragen in  de raad.

Om kenbaar te maken dat wij de belangen van meerderen behartigen, hebben wij besloten om namens de bewoners van Benoordenhout een petitie aan te bieden aan de gemeente Wassenaar en de ANWB. Met brede steun vanuit de buurt, verkregen via een enquête, hebben we aangedrongen op actieve samenwerking vanuit een breed gedragen belang. De petitie die wij op 17 mei aanboden, heeft er niet toe geleid dat Kees Wassenaar in de raadsvergadering van 18 mei enigszins rekening hield met onze inbreng en daarmee de belangen van de bewoners van Benoordenhout. Wel heeft hij, mede door vragen vanuit de Wassenaarse gemeenteraad, toezeggingen gedaan over het vervolg van het participatietraject. Het proces zou in het vervolg “beter in samenspraak en transparanter” verlopen. Wij hebben daarom direct actief contact gezocht met de ABB-Bouwgroep en de gemeente Wassenaar om gezamenlijk het vervolg participatietraject op te stellen. Ondanks alle toezeggingen werd hier helaas niet op ingegaan. Daarom hebben wij beide partijen een uitgebreid voorstel voor het participatieproces toegezonden. In dit voorstel geven we aan hoe we gezamenlijk met alle stakeholders tot een passend en gedragen resultaat kunnen komen.  Kort daarna stuurde de wethouder de Wassenaarse gemeenteraad ‘zijn’ voorgestelde participatietraject. Wederom blijkt dat er met onze inbreng en handreiking niets is gedaan. De opzet voor het participatietraject sluit op geen enkele wijze aan bij de verwachtingen die wij als omwonenden hebben en ook niet bij de toezeggingen van de wethouder. Dit hebben wij de partijen laten weten, waarbij we opnieuw een handreiking hebben gedaan waarvan we verwachten na het zomerreces een reactie te ontvangen.

Onze conclusie: de gemeente Wassenaar en ABB-Bouwgroep doen er alles aan om de omwonenden buitenspel te houden en hun plannen voor grootschalige woning- en hoogbouw door te drukken. Zij de lusten, Benoordenhout de lasten. Saillant en pijnlijk detail is dat dezelfde wethouder fel gekant is tegen woningbouw in Katwijk, aan de noordelijke kant van Wassenaar. Hierover meldt hij dat “de extra woningen zorgen voor meer verkeer op de geplande ontsluitingswegen door Wassenaar. Daarnaast heeft het effect op de stikstofuitstoot met negatieve gevolgen voor de groenkwaliteit van de natuur in het gebied”. Een gepland appartementencomplex van 30 meter hoogte wordt zelfs een ‘Berlijnse muur’ genoemd. Wethouder Wassenaar zegt: ‘Dus geen hoog flatgebouw, maar luxewoningen moeten er komen op kavels van tussen de 1500-2000 vierkante meter. De hoogte mag maximaal 13 meter zijn’. Kortom: Wassenaar wil geen flatgebouwen en een bouwhoogte van maximaal 13 meter, maar duwt er bij de Haagse buren een toren van 50 meter doorheen. Dit is meten met twee maten!

Zijn wij uitgespeeld? Nog lang niet. Wij laten onze leefomgeving niet zomaar verpesten. Wij zullen ons verweren tot aan de Raad van State en blijven aandringen op een gezamenlijk constructief ontwikkelproces. Een proces waarin alle belanghebbenden zich gehoord voelen en er serieus wordt gekeken naar de effecten op onze wijk. Daarnaast gaan wij aan de slag met een eigen, aantrekkelijk alternatief voor de huidige plannen. Een die wel recht doet aan de prachtige locatie en op breed draagvlak in de buurt kan rekenen. Daarvoor zijn middelen en expertise nodig. Heeft u kennis en expertise als stedenbouwkundige, opzet van crowdfunding, het aanmaken van een online petitie of denkt u op een andere wijze te kunnen bijdragen? Stuurt u dan een email naar herbouwANWBClingendael@gmail.com.

Met vriendelijke groet,                                                                                              Guy Konings, namens Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael

Overzicht van bijlagen met de relevante stukken in chronologische volgorde:

Vervolg participatietraject herontwikkeling ANWB-terrein (PDF)

Bijlage 1 Participatietraject herontwikkeling ANWB-terrein (PDF)

brief HAC Wassenaar ABB Bouwgroep 21 juli (PDF)

Voorstel participatie Jan Dekker ABB Bouwgroep versie 210707

Artikelen Wassenaar vs Katwijk 2021 (PDF)

Vorig artikelZomerprogramma 070
Volgend artikelAanvragen voor ‘Cultuuranker Haagse Hout’