Vacature Beheerder Benoordenhuis M/V

Stembureau in Wijkcentrum Benoordenhout
Stembureau in Wijkcentrum Benoordenhout. Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

BEHEERDER BENOORDENHUIS M/V

20-24 UUR PER WEEK

Wijkvereniging Benoordenhout

Het doel van de Wijkvereniging Benoordenhout is de behartiging van het leefmilieu in ruime zin, alsmede van de belangen van de bewoners van het Benoordenhout.

Benoordenhuis

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft de beschikking over een wijkcentrum, ‘t Benoordenhuis, gelegen aan de Bisschopstraat 5. Het gebouw staat primair ten dienste aan activiteiten, die structureel dan wel incidenteel door de Wijkvereniging worden georganiseerd of geïnspireerd. De ruimtes worden voorts op niet-commerciële basis gebruikt voor sociale en culturele groeperingen uit het Benoordenhout voor bijeenkomsten van allerlei aard o.m. op het gebied van gezelligheid bridge, schaken), fitness (yoga, volksdansen), lezingen etc. Daarnaast kunnen ook verenigingen, waaronder VVE’s, in gebouw terecht voorzover de beschikbare ruimte dat toelaat.

Functie omschrijving

De beheerder van het Benoordenhuis werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Wijkvereniging. De hoofdtaken van beheer staan hieronder beschreven. Indien nodig kan de functie worden opgevuld door meerdere beheerders. De taken en uren zullen dan onderling verdeeld worden. Al werkende kan in overleg met het bestuur nagegaan worden welke “extra” werkzaamheden er bij komen. Naast de beheerder zijn bij elke activiteit vrijwilligers nodig die meehelpen het beheer mogelijk te maken. De beheerder heeft hierin een stimulerende en sturende rol.
De functie van beheerder is een spin-in-het-web functie. De beheerder is werkzaam in het Benoordenhuis en heeft daar twee belangrijke taken:
Een operationele functie t.b.v. het dagelijks beheer en exploitatie van het Benoordenhuis,
Meehelpen bij de uitvoering van de visie voor de toekomst van het Benoordenhuis in nauwe samenwerking met bestuur en de verschillende belanghebbenden.

De beheerder is een sociale duizendpoot

Als beheerder draag je bij aan de realisatie van de maatschappelijke functie die het Benoordenhuis in de buurt heeft en ben je het aanspreekpunt voor bezoekers, gebruikers en vrijwilligers.
Je hebt goed contact met organisaties en professionals binnen je netwerk. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het Benoordenhuis, draagt zorg voor het onderhoud (en zo nodig reparatie) van (de inventaris) van het Benoordenhuis, draagt zorg voor de schoonmaak, inkoop, registratie en controle van voorraad noodzakelijk voor exploitatie van het Benoordenhuis en ondersteunt het team van vrijwilligers bij hun werkzaamheden.
Je bent het aanspreekpunt voor gebruikersgroepen en eventueel huurders. Je maakt afspraken over het gebruik van het Benoordenhuis inclusief de bijbehorende planning en administratie.
Je geeft leiding aan vrijwilligers, stelt roosters op, geeft instructies en ziet toe op een adequate uitvoering van de werkzaamheden.
Daarbij verricht je lichte financieel- administratieve taken die nodig zijn voor de exploitatie van het Benoordenhuis, in nauwe samenwerking met de penningmeester. Hieronder valt onder andere het beheer van het kassasysteem, verzorgen van facturering naar gebruikers en maandelijkse financiële verantwoording van de exploitatie.
Vanzelfsprekend zorg je voor de handhaving van orde en veiligheid in en rondom de Benoordenhuis, alles vanuit een goede sfeer en samenwerking.

De ideale kandidaat heeft

  • Minimaal een MBO denk- en werkniveau
  • Bij voorkeur woonachtig in Benoordenhout of affiniteit met de wijk
  • Zakelijk inzicht i.v.m. exploitatieverantwoordelijkheid
  • In bezit van een diploma Sociale Hygiëne (of bereid deze te behalen)
  • Een gastvrije, klantgerichte en dienstverlenende instelling
  • Goede sociale en contactuele vaardigheden
  • Het talent om te motiveren, activeren en samen te werken
  • Een open, empathische, betrouwbare en respectvolle houding
  • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Het talent om te organiseren en plannen

Wij bieden

Een boeiende, uitdagende, dynamische functie in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar aanstelling op uitzendbasis of ZZP. Als onderdeel van de toekomstvisie wordt onderzocht of een eventuele aanstelling in dienstverband tot een optie behoort.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Chance Pennington de Jongh (voorzitter Wijkvereniging Benoordenhout).

Vorig artikelLID WORDEN
Volgend artikelSinterklaas komt naar Benoordenhout